ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Luxusní hrací kostka

Jedná se o upravenou Kostku s PIC s přidanou možností připojení k PC a tím i novými funkcemi (historie, interaktivní ovládání).

Na prvním obrázku je schéma zapojení kostky. Základem je klasicky procesor PIC 16F84 který má LED diody zapojeny jako v první verzi. Na vývodech 11 a 12 přibyla komunikace s PC a na vývodech 10 a 13 je připojeno tlačítko spolu se zdrojem.

Aby bylo možné jedním tlačítkem kostku míchat a zároveň jím celý přístroj zapínat, bylo nutné procesoru přidat úplné vypínání napájení (SLEEP režim má příliš vysoký odběr). Slouží k tomu tranzistory T1, T2 a pár okolních součástek. Princip je takový, že po stisku tlačítka je přivedeno kladné napětí z baterie na bázi T1, který se jím otevírá. Po otevření přivede T1 záporné napětí na bázi T2, který se také otevře a umožní průchodu kladného napájecího napětí na procesor který se jím spustí. Po rozeběhnutí procesoru tento přivede okamžitě kladné napětí na vývod RB7 (13) a tím si zabezpečí napájení i po puštění tlačítka. Napětí z tlačítka se zároveň vede i na vývod RB4 (10), čímž se spouští míchání kostky. Pokud je zařízení v klidu déle než asi 30s, sníží uloží vše potřebné do vnitřní EEPROM a sníží napětí na vývodu RB7, čímž si vlastně odpojí napájení a celý se vypne.
Komunikace s PC je vyřešena přes sériový port. V zařízení byla použita zdířka Jack 2,5 stereo a na potřebnou velikost napětí na sériovém portu se zařízení k PC připojuje přes Propojovací kabel ke Casiu. S dobrými výsledky byl zkoušen i tranzistorový Kabel k mobilu.

Ovládací program je napsaný v jazyce Turbo pascalu pomocí Windowsovského free programu Pased staženého z adresy http://www.jaksoft.zde.cz Je to můj úplně první program pro PC a proto omluvte případné drobné chybičky.

Po spuštění a zadání čísla COMu ke kterému je zařízení připojeno je zobrazena následující nabídka:

1. Čtení záznamů
Stáhne ze zařízení různé archivované údaje a zobrazí je. Patří mezi ně především počet padů jednotlivých čísel a jejich pravděpodobnost. Dále pak celkový počet hodů a spuštění a další informace.

2. Smazání záznamu
Smaže v zařízení archivovaná data.

3. Interaktivní ovládání
Je asi nejlepší částí programu. Zobrazuje v reálném čase vlastní zařízení a navíc ho umožňuje přímo ovládat. Vše je bez komentáře vidět na následujícím obrázku:

4. Informace o programu
Stručný popis programu a adresa autora.

0. Konec

V době komunikace s PC je zablokováno vypínání po 30s nečinnosti. Pokud se ale program ukončí nekorektně, zůstane zařízení i nadále zapnuto!
Pokud během práce dojde k odpojení zařízení, je zobrazena jednoduchá animace upozorňující na tento fakt a program se vrátí na začátek.

V následujícím balíčku je ke stažení zabalen ovládací program spolu se zdrojovými texty + program pro procesor + celá tato stránka s obrázky + zapojení propojovacího kabelu.

BALÍČEK k zařízení
(73 kB)


Článek pochází z adresy http://panda.unas.cz
ZPĚT
 

Zdeněk Novotný
nov_zden@seznam.cz