ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Člověče nezlob se s PIC

Jedná se o elektronickou verzi klasické hrací kostky používané hlavně na hru Člověče nezlob se.

Jedná se o velice jednoduché zapojení, které má spíše sloužit k pochopení funkce procesoru. Schéma zapojení je na obr. 1. Tlačítko je připojeno na vývod RA0. Na vývodech RB0 až RB3 jsou proti zemi připojeny LED diody, jejichž rozmístění je vidět podle obr. 2.
Jako oscilátor je zde použit obyčejný RC člen (není zde potřeba přesně frekvence) a pracuje asi na 45 kHz.

POPIS PROGRAMU:
Program je co nejjednodušší a je hodně komentovaný, takže ho pochopí i začínající programátoři.
Po připojení napájení se procesor inicializuje. Vývod RA0 nastaví jako vstupní a celý PORT B jako výstupní. Poté rozsvítí LED D1 a čeká na stisk tlačítka START.
Jakmile je stisknuto, rozsvítí se všechny LED diody a procesor začne míchat jednotlivé kombinace.Po každé kombinaci otestuje, zda-li je ještě stisknuto tlačítko. Pokud ne, zapíše aktuální kombinaci na PORT B a tím rozsvítí příslušné LED.
Podle schématu je vidět, že zdaleka nejsou použity všechny porty, proto se zapojením můžete dobře experimentovat.

Překladač, simulátor i programátor naleznete v ELEKTRONICE.

ZDE je ke stažení ovladací program.
Je bohatě komentovaný.
Otevři ho v poznámkovém bloku.

Obázek desky s plošnými spoji a její osazení (kresleno ve skutečné velikosti):
 

Prodej elektroniky i ZDE.
Článek pochází z adresy
http://panda.unas.cz
ZPĚT
 

Zdeněk Novotný
nov_zden@seznam.cz