ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Citlivý zvukový spínač

Na obr. 1 je citlivý zvukový spínač. K jeho vybuzení postačí slabý zvuk, a tak mohou reagovat i na tiché kroky, tichý hovor, pískot, nebo jiné zvuky.
Citlivost tohoto spínače se reguluje potenciometrem P. Transformátor přizpůsobuje mikrofon ke vstupu zesilovače, místo mikrofonu můžeme použít i libovolný reproduktor. Transformátor může být malý výstupní transformátor z vysloužilého tranzistorového rádia, poměr počtu závitů má být asi 1 : 10. Signál z transformátoru zesílíme tranzistorem T1 a Schmittovým klopným obvodem s T2 a T3 přivádíme na spínací tranzistor T4, který ovládá relé. Dioda D může být libovolná germaniová dioda, chrání přechod emitor-báze tranzistoru T4.


Zdeněk Novotný