ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Automatický příjem hovorů

Toto zařízen slouží k automatickému příjmu telefonního hovoru na pevné telefonní lince a připojení například záznamníku.

Základem zapojení je integrovaný obvod IO1 typu 4017, což je posuvný čítač. Funkce je tedy taková, že při každém zazvonění se čítač posune o jeden krok dopředu a tak postupuje až v místu, kde má připojeno relé. To, při dokrokování až k tomuto místu zvedne telefonní linku připojením rezistoru, případně sepne i další zařízení. Samozřejmostí je automatické nulování při ukončení zvonění (zvednutí sluchátka normálního telefonu).

Telefonní linka se připojuje na svorky označené LINE a její polarita je libovolná. V cestě má 15n kondenzátor (propouští pouze střídavé napětí vyzvánění), usměrňovač, omezovací rezistor 4k7, indikační LED a LED v optočlenu 4N35 nebo podobném. Optočlen zde musí být z důvodu oddělení telefonní linky od ostatních zařízení. Na druhé straně optočlenu je signál zesílen tranzistorem T2 a rozdělen do dvou větví. Spodní spíná tranzistor, vybíjející resetovací RC člen čítače tvořeného součástkami R1 a C1. Pokud po určitou dobu nepřichází zvonění, kondenzátor C1 se pomalu nabíjí a zhruba po pěti vteřinách má již dostatečné napětí a vyresetuje čítač IO1. Z T2 se ale signál vede ještě horní a to do dvou invertorů z IO 74HC14, které signál správně vytvarují. Zkoušel jsem místo nich zapojit i několik tranzistorů, ale bezúspěšně. Po vytvarování se již tyto impulsy vedou na vstup čítače IO1, který je čítá. Na výstupu Q0 je log.1 v klidovém stavu. Po prvním zazvonění se posune na Q1, po dalším zazvonění na Q2 atd. Podle požadovaného počtu zvonění připojte vstupy 5 a 9 dalších hradel z 74HC14 na požadovaný výstup. Ty log.1 zesílí a invertují na log.0 a sepnou relé, které na telefonní linku připojí rezistor 180R a tím linku „zvedne“. Relé samozřejmě může mít i další kontakty, kterými sepne i nějaký další přístroj. Problém je ale v tom, že relé sepne pouze do doby, než se opět vynuluje čítač, tj. asi na 5s, poté opět vypne a další činnost již tedy musí řídit jiné zařízení.
Z důvodu použití obvodu 74xx j napájecí napětí omezeno na přesně 5V a tedy i relé musí být 5V.


Článek pochází z adresy http://panda.unas.cz
ZPĚT
 

Zdeněk Novotný
nov_zden@seznam.cz