ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Potlačení hlasu zpěváka
(ve stereofonním záznamu)

Tento obvod vám umožní potlačit hlas zpěváka ve stereofonní nahrávce tím, že odstraní signály společné v obou kanálech.

Při záznamu levého a pravého zvukového kanálu se obvykle posadí hlas zpěváka doprostřed nahrávky mezi hudební nástroje levého a pravého kanálu. Převrátíme-li signál pravého kanálu a smísíme-li jej s kanálem levým, tak originální signály, které se svojí úrovní rovnaly, se v protifázi zruší, anebo se podstatně potlačí jejich úroveň.
První invertor s operačním zesilovačem (OZ) převrací fázi pravého kanálu a současně signál nepatrně zesiluje. Na výstup invertoru je připojen potenciometr R5. Signál z běžce potenciometru je dále směšován s levým kanálem (druhá polovina IO). Útlum se nastavuje potenciometrem. Na výstupu druhé poloviny IO je signál s potlačeným zpěvem nebo některým nástrojem, což si ověříme poslechem.
Mimo jiné toto zapojení může posloužit, když si při poslechu desky nebo CD chceme prozpěvovat sami, aniž bychom byli rušeni originálním interpretem.

Praktická elektronika 3/02


Článek pochází z adresy http://panda.unas.cz
ZPĚT
 

Zdeněk Novotný
nov_zden@seznam.cz