ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Výkonový zesilovač 2 × 10W

Technické údaje:
Výstupní výkon:           2×10W / 16V / 2R
Zkreslení:                     max. 1%
Napájecí napětí:           4 – 18V max.
Klidový proud:            75 – 115 mA
Kmitočtový rozsah:     40Hz – 20kHz
Vstupní citlivost:          100mV (max. 250mV)

Vestavěné ochrany:
Přepěťová 19 – 28V
Tepelná od 150°C
Proti zkratu na výstupu proti zemi

Popis:
Základem zesilovače je integrovaný obvod A2005Vm (ekvivalent TDA2005, nebo TESLA MDA2005). Tento obvod byl již několikrát popsán na stránkách AR. A2005 obsahuje dva stejné výkonové zesilovače s možností sestavit stereofonní i můstkový zesilovač. Obrázek desky s plošnými spoji je na obrázku 2.

Zesílení obvodu:
A = 1+(R2/R3)

Napájení:
K napájení je možno použít zdroj s napětím v rozsahu 4 – 18V se zatížitelností nejméně 0,7A. Při napětím větším než 18V zesilovač již nepracuje, protože zapůsobí vestavěná přepěťová ochrana! Zesilovač je odolný proti přepólování napájení při použití pojistky typu F max. 3,15A v napájení. K rozvodu napájecího napětí a reproduktorům je třeba použít drát o větším průřezu, čímž se zamezí možnému rozkmitání zesilovače.

Konstrukce:
Osadí se součástky dle schématu. Na vstup zesilovače je možno připojit dvojitý potenciometr o hodnotě 50 – 100k/G, kabel vyvést na konektor a je možno již připojit libovolný zdroj nf signálu.

Oživení:
Zesilovač se nenastavuje. Je vhodné zkontrolovat napětí na výstupech integrovaného obvodu A2005. Musí zde být polovina napájecího napětí proti zemi. Je vhodné zkontrolovat také klidový proud zesilovače. Měl by být v rozmezí 70 až 115 mA. Pokud je větší, pak je třeba zkontrolovat zapojení, nebo zesilovač kmitá. V případě že zesilovač kmitá, je nutno zvětšit hodnotu CA a CB až na 220pF.

Chlazení zesilovače:
Pro lepší tepelný kontakt chladiče a IO A2005 je dobré potřít styčné plochy silikonovou vazelínou.
Jako chladič lze použít hliníkový plech tl. cca 1 mm ohnutý do tvaru U, který sleduje hrany desky s plošnými spoji.

Obr. 2. Destičku vytiskněte s rozměry 7.5 × 5.2 cm


Zdeněk Novotný