ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Jednoduchý napájezí zdroj
0 - 29 V / 0 - 1 A

Tento zdroj umožňuje regulaci výstupního napětí 0 až 19 V hrubě i jemně a omezení proudu, nastavitelné od 5 mA do 1,2 A.

Schéma zdroje je na obrázku 1. Základem je klasický stabilizátor LM317T. Aby bylo možné regulovat výstupní napětí od nuly, je potřeba ho opřít o záporné referenční napětí o velikosti poněkud větší než 1,25 V.
Je použito záporné referenční napětí asi Ur = -1,6V, které je odebíráno z referenčního stabilizátoru s diodou LED D8, ta je zároveň použita jako indikace zapnutí přístroje.
Aby pomocný stabilizátor spolu s hlavním usměrňovačem pracovali správně, je potřeba aby se z hlavního usměrňovače odebíral alespoň stejně velký proud jako z pomocného usměrňovače. Jinak by se na kondenzátoru C2 zvětšovalo napětí naprázdno a mohly by se poškodit některé součástky zdroje. Převahu proudu z hlavního usměrňovače nad proudem z pomocného usměrňovače je dosaženo rezistory R6 a R7.
Proudové omezení zdroje je uskutečněno tranzistory T1 a T2. Pokud by někdo chtěl jiný rozsah této pojistky, může změnit hodnotu R2. Pokud ho zvětší, sníží horní hranici proudového omezení. Velikost R3 a P3 by měla zůstat přibližně stejná. Jas LED D9 je řízen rezistorem R10. Použijeme-li LED s velkou svítivostí, můžeme s výhodou nastavit malý proud diodou.
Zdroj je napájen střídavým napětím ze síťového transformátoru, které se přivádí na svorky TRAFO. Velikost napájecího napětí doporučuji 23V a výkon transformátoru asi 30W. Pokud použijete nižší napájecí napětí, musíte odpovídajícím způsobem zmenšit odpory rezistorů R4, R60, R7 a R10 a zvětšit odpor R1, aby byl plně využit rozsah potenciometru P1 pro regulaci napětí.
Na výstup zdroje doporučuji připojit zatěžovací rezistor R11, bez něj by výstupní napětí naprázdno bylo větší než napětí nastavené a zdroj by nebylo možné nastavit od nuly. Výkon tohoto rezistoru by měl být asi 1W.
Tento zdroj můžeme snadno rozšířit o zdroj pevného napětí (nejlépe 5V). Stačí k chladiči izolovaně přišroubovat monolitický stabilizátor typu 7805 a připájen na jeho vývody blokovací kondenzátor o kapacitě 100nF. Stabilizátor je napájen napětím U1 odebíraného z kondenzátoru C2.
Výstup obou zdrojů vyvedeme ne zdířky na předním panelu.


Obr. 1. Schéma zdroje. Tranzistor T1 je KC307 a T2, T3 jsou BC547B.Náhledy obrázků desky s plošnými spoji.

ZDE je ke stažení originál desky k vytištění (rozlišení je 400dpi).

ELECTUS 2001
Ing. J. Vlček
0603 71 99 78


Článek pochází z adresy http://panda.unas.cz
ZPĚT
 

Zdeněk Novotný
nov_zden@seznam.cz