ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Zajímavé běžící světlo

Na obrázku je schéma zajímavého běžícího světla (světelného hada).

Postupné spínání diod LED D2 až D10 zajišťuje známý Johnsonův čítač 4017 (IO1), který se v obdobných zapojení používá poměrně často.

Ovšem v něčem se toto zapojení liší od ostatních. Po pečlivém shlédnutí na to jistě přijdete. Správně hádáte, pokud přemýšlíte nad tím, kde je oscilátor a jak to bez něho funguje. Odpověď je jednoduchá: Oscilátor je tvořen samoblikající LED D1, která poskytuje impulsy čítači.

Před LED D2 až D10 je nutné zapojit předřadné rezistory R2 až R10 aby nebyl čítač příliš zatížen. Jelikož vždy ale svítí jen jedna LED, je možné rezistory vynechat a zapojit jeden do místa, kde jsou všechny LED najednou připojeny na ZEM napájení. Při požadovaném větším proudovém odběru (např. při použití žárovek místo LED) je možné k výstupům čítače připojit spínací tranzistory.

A Radio 6/2001


Prodej elektroniky i ZDE.
Článek pochází z adresy
http://panda.unas.cz
ZPĚT
 

Zdeněk Novotný
nov_zden@seznam.cz