ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Elektronické vysoušení zdiva

Vlhké stěny v bytech, chatách a jiných zděných stavbách nejsou samozřejmě příjemné. Příčinou vlhnutí zdiva je nedokonalá izolace základů stavby, a tak je celkem pochopitelné, že odstranit tuto příčinu není ani jednoduché, ani laciné. Pokud ovšem nevyužijeme elektrolýzy. Jak to spolu souvisí?

Jistě jste si všimli, že v cihle, maltě, betonu a jiných stavebních materiálech jsou velmi úzké kanálky, které se nazývají kapiláry. A právě těmito kapilárami vzlíná voda od základů stavby vzhůru a zvlhčuje stěny zdí. Ve vodě jsou rozpuštěny různé soli, a tak zdivem vlastně vzlíná elektrolyt.

A teď se podívejme na obr., kde jsme do vlhké zdi zatloukli z obou stran hřebíky dlouhé asi 10 cm ve vzdálenosti asi 10 cm od sebe a vodičem jsme je připojili ke svorkám sekundárního vinuti transformátoru o napětí přibližně 30 V. Navíc jsme do obvodu zařadili tzv. diodu, která usměrňuje střídavý proud na proud stejnosměrný. Co se stane, když ke svorkám primárního vinutí připojíme proud o napěti 220 V? Elektrolyt v kapilárách se začne elektrolýzou rozkládat, částečkami soli se kapiláry zaplní a tím se omezí vzlínání vody. Současně probíhá i elektrolýza vody na plynný vodík a kyslík, které ze zdiva vyprchávají a tak se urychli i vysušeni zdiva. Takovýto způsob není sice rychlý a trvá u zdi dlouhé 3 m přibližně 2 až 3 týdny při průchodu proudu okolo 0,1 A, ale je jednoduchý a laciný, o čemž se můžete přesvědčit výpočtem. Že je třeba zachovávat všechna bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, je jistě samozřejmé a tak se raději poradíme s odborníky.

Článek je převzat z knihy: Zdeněk Opava - Elektřina kolem nás

Zaslal: Dalibor Vltavský


Článek pochází z adresy http://panda.unas.cz
ZPĚT
 

Zdeněk Novotný
nov_zden@seznam.cz