ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Jednotranzistorový televizní vysílač

Na obrázku je schéma velmi jednoduchého televizního modulátoru určeného pouze k experimentování. S takovýmto jednoduchým obvodem není možné udělat televizní vysílač a pokusy s tímto zapojením ovlivňují ostatní televizní vysílače, proto vám doporučuji počkat s experimentováním na noční hodiny. Jak je vidět na schématu, je tento obvod ve skutečnosti jen jednoduchý VHF oscilátor a je stejný jako ten v televizním konvertoru, proto musíme použít vhodný tranzistor s mezní frekvencí alespoň 650 Mhz nebo více.
Video signál si vezme základ z oscilátoru, tím se udělá amplitudová modulace. Video signál je vytvořen video hrou nebo kamerou. Tento přístroj se nesmí přímo spojovat s anténou, ale postačí 10 cm drát připojený do anténní zdířky na televizi. Fotografie ukazuje výsledný příjem. Jak je vidět, signál se stane černobílý a je to tím že oscilátor je "zakotvený" kondenzátorem 47pF, proto je vynechán barevný signál.
Cívka tohoto oscilátoru je vyrobena z 1 mm smaltovaného drátu navinutého na modré tužce (podle japonského originálu, postačí nějaká tyčka s průměrem asi 10 mm). Pro 1 až 3 kanál navineme čtyři závity a pro 9 až 13 kanál stačí závity dva. Frekvence se dá dolaďovat kondenzátorem, ale musíme s ním otáčet něčím z izolantu. Potenciometrem se nastaví nejlepší modulace.
Kolísání napájecího napětí má vliv na změnu frekvence, proto je dobré použít stabilizovaný zdroj. Odběr tohoto vysílače je asi 10 mA
Jistě si s tímto jednoduchým vysílačem užijete spoustu legrace, ale nesnažte se dělat nový televizní kanál pro vaše sousedy, je to totiž trestné.

Tento článek byl stáhnut z adresy: http://www.intio.or.jp/jf10zl/index.html
Text byl přeložen do češtiny a trochu upraven, ale obrázky zůstaly v původní podobě.