ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"

Vysoké napětí

Mezi svýma zásobama elektronických schémat z internetu jsem našel i tento generátor vysokého napětí, vlastně už ani nevím odkud ho mám, proto zde ani nemohu uvést odkaz na autora. Vysoké napětí dělá krásné jiskry (dobře navinuté trafo udělá oblouk 1-3 cm dlouhý), ale posloužilo i pro spoustu kanadských žertíků ....

    Základem je feritové trafo z vysokonapěťového dílu staré televize. Tento transformátor má několik (nejčastěji dvě, někdy tři) vinutí, zalitá v plastu. Pro náš případ je potřeba z feritové kostry sejmout všechna vinutí, kromě sekundárního (toho největšího). Toto vinutí jsem označil L3. Dále se musí na jádro navinout Cu drátem o průměru alespoň 0.8-1 mm vinutí 25 závitů s odbočkou na 5. závitu.

    Tím je zdroj v podstatě hotový. V oscilátoru je v podstatě libovolný spínací tranzistor, který snese v kolektoru proud alespoň 2-3A.
    Napájecí napětí je zde 12V. Při tomto napětí tranzistorem teče proud 1-3 A. Proto je potřeba tranzistor odpovídajícím způsobem chladit.

    Výstupní napětí lze určit ze známé elektrické pevnosti vzduchu. Elektrody budeme přibližovat k sobě, dokud se nezapálí oblouk. Napětí se pak odhadne jako L[mm]*4 = U[KV], běžně 10-30KV.
 


obr1. schéma zapojení

!!! Pozor !!!

    V záhlaví článku jsem uvedl jako možné využití zdroje pro kanadské žertíky. Je ale potřeba si uvědomit, že na L3 může být napětí několik desítek tisíc voltů, které nedělá dobře nejen pleti, ale ani ničemu jinému !!!