ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Širokopásmový anténní zesilovač

Tento zesilovač je určen pro všechna pásma SV, KV, VKV, a UKV. Na kmitočtech do 20 MHz má zesilovač zisk asi 25 dB, v pásmu CB má zisk asi 20 dB, v pásmu VKV je zisk asi 12 dB a na nižších kmitočtech UKV je zisk asi 7 dB. Tato hodnota zesílení je jen informativní a závisí na použitém tranzistoru, viz níže.

Zesilovač je jednostupňový s tranzistorem v zapojení se společným emitorem (SE). Pracovní bod stabilizuje a kmitočtovou charakteristiku vyrovnává zpětnovazební rezistor R4, zapojený v obvodu emitoru. Zesilovač má vysokou vstupní i výstupní impedanci a je použitelný pro zdroj signálu i zátěž s charakteristickou impedancí v rozmezí od 50 do 300ohmů. Zapojení není odolné proti přebuzení vstupním signálem a proto se na něj vztahují problémy, které postihují širokopásmové anténní zesilovače. Jen pro informaci jeden hlavní problém: Pokud je na vstupu zesilovače několik signálů (a to je vždy) a jeden má vyšší intenzitu, začne se tranzistor chovat jako směšovač, tj. silný signál se začne mísit s těm ostatnímy. Pokud se takovýto problém vyskytne je jednoduchá pomoc, stačí zjistit na jaké frekvenci je ten silný signál a před zesilovač zapojit pásmovou zádrž.
Jako tranzistor je v původním zapojení použit BF199, podle svých zkušeností zesilovač VKV sice zesiloval, ale na KV i na UKV už spíše rušil. K tomuto trazistoru se také vztahuje zisk popsaný v úvodu. Tak jsem místo tohoto tranzistoru použil typ BFR90. Vlastnosti zesilovače se rázem zlepšily. Zesilovač jsem zkoušel na VKV i na televizní příjem v pásmu UHF (400 – 800 MHz) a jsem s ním spokojen, navíc cena tranzistoru BFR90 se v dnešní době pohybuje kolem 15Kč a nic tedy nebrání tomu ho použít. Jen pro srovnání, před deseti lety se tento tranzistor prodával za 90Kč.
Zesilovač je napájen z vnějšího zdroje (baterie, síťového adaptéru) napětím 5 až 14 V, odebíraný proud je 1 až 5 mA. Pokud je potřeba, je možné zesilovač umístit blíže k anténě a napájet ho po koaxiálu, po kterém se zároveň vede i signál. Takovéto oddělení napájecího napětí od signálu je velice jednoduché a stačí k tomu pár závitů navinutých na kousek feritu – tlumivka. Ta se zapojí mezi vnitřní žílu koaxiálu po kterém se k zesilovači vede napájení a na svorku označenou +Ub. Stejnosměrné napětí přes tlumivku projde velice snadno, avšak její vysoká impedance představuje pro používanou frekvenci velký odpor a proto tam signál nepronikne. Pokud máte k dispozici měřič cívek, tak by takováto tlumivka mohla mít impedanci něco kolem 2 mH, pokud ne, stačí navinout na kousek ferinu, nebo hřebíku tak dvacet závitů smaltovaného drátku.

Toto schéma jsem převzal z A Radia 1/2000 a doplnil vlastními zkušenostmi.

Zdeněk Novotný