ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Úpravy diářů Casio

První z následujících úprav by měla pomoct s problémy při zapínání u některých typů diářů. Druhá úprava je určena spíše pro typy SF-4300R. Poslední tip jsem s úspěchem zkoušel na několika typech diářů a měl by fungovat na všech diářích typu Casio.

1) Lepší využití baterií (www.belza.cz)

Ve svém diáři Casio jsem musel poměrně často měnit baterie. Vybité baterie se projevovaly tak, že diář při zapnutí jen pípl a okamžitě se vypnul. Tento jev se projevoval nejdříve jen když byl diář studený (v zimě dost častý jev), později jsem ho musel dokonce nejdříve nahřát nad ústředním topením, aby se dal zapnout. Baterie se přitom zdály ještě v relativně dobrém stavu. Rozebral jsem proto diář a snažil se "záhadě" přijít na kloub. Při napájení z externího zdroje jsem zjistil, že diář se nazapne, je-li napájecí napětí menší než 5,4 V. Diář navíc v okamžiku zapnutí odebírá poměrně značný proud (odhadem desítky mA). Při dalším pátrání jsem na desce našel podpěťový detektor, který při napětí pod 5,4 V diář vypne. Zvětší-li se u částečně vybitých bateriích jejich vnitřní odpor, poklesne v okamžiku zapnutí díky zmíněnému proudovému impulsu napětí a diář se vypne. Po vypájení podpěťového detektoru (na obr. 1 vlevo nahoře) diář funguje až do napětí 3,5 V. Fungoval by možná ještě při menším, při napětí 3,5 V však přestává být čitelný displej. Předpokládám, že po této úpravě baterie vydrží podstatně déle.

Obr.: 1. Vnitřek diáře SF-4300R s vyznačenými místy úprav.

2) Úprava konektoru (www.belza.cz)

Protože ve svém PC již nemám sériové porty s konektorem CANNON25, rozhodl jsem se vyzkoušet nové zapojení kabelu pro propojení diáře s PC a vestavět jej do krytu konektoru CANNON9. Bohužel žádný z koupených "jacků" neměl v diáři kontakt. Zjistil jsem, že kolík konektoru na starém kabelu, který funguje, je o několik desetin milimetru delší. Při úpravě popsané výše vyšlo najevo, že konektor v diáři je dost "utopený". Po přepájení konektoru blíže ke kraji desky - až na doraz k plastovým výstupkům pouzdra, viz obr. 2 - měly už všechny jacky kontakt. Zda má konektor kontakt ověříme velmi snadno: Při zapnutém diáři bychom měli naměřit na vstupu i výstupu dat proti zemi napětí asi 5 V, které se tam objeví přes vnitřní pull-up rezistory.

3) Servisní menu

Všechny typy diářů Casio umožňují vstup do Servisního menu, kde je možné otestovat jednotlivé funkce diáře. Displej, klávesnici, paměť, alarm, komunikaci s okolím atd. Před následujícím krokem si ale nezapomeňte zálohovat všechny data z diáře do PC (třeba tímto kabelem), protože budou všechny smazány !!!
Odstraňte kryt baterií a u diářů s označením SF-4700 , 4300 a podobně je v dolní části kouskem četné izolačky přelepena díra, ve které jsou čtyři kontakty. U diářů s označením SF-9300 a podobně je potřeba sejmout celý zadní kryt diáře a poté opatrně olepit tu velkou nálepku s popiskami. Kontakty pro vstup do servisního menu se totiž skrývají pod ní. Většina diářů taky mají malý přepínač, který po sejmutí krytu baterií nedovolí spuštění diáře. Ten je potřeba přepnout do původní polohy.
Teď by jste měli vidět několik kontaktů, které jsou označeny v dolní části Obr. 1. Nyní spojte (třeba špičkou šroubováku) ty dva větší kontakty, které jsou umístěny těsně vedle sebe, a zapněte diář. Pokud byli kontakty opravdu spojeny, měl by se vám objevit nápis varující před vstupem do servisního menu, že budou smazány všechny data. Pokud se tak nestalo, vypněte diář a zkuste to znovu, spojit ty dva kontakty se občas nepovede hned.
Pokud se vám to již povedlo, potvrďte vstup do servisního menu tlačítkem SET. Nyní se vám objevila nabídka s možností testů, pomocí čísel si vyberete požadovanou funkci a tak dále. Pokud se vám nelíbí vysoký jas displeje, je možné ho měnit tlačítky UP a DOWN.
Pokud při aktivovaném servisním menu diář vypnete, nic se nestane. Po opětovném zapnutí tam budete stále.
Pokud jste si již dost pohrály a chcete se vrátit zpět, musíte použít tlačítko RESET umístěné vzadu na diáři, čímž samozřejmě vymažete všechny data.
Tento tip jsem objevil kdesi na internetu a zkoušel jsem ho s diáři typu SF-4300, SF-4700 a SF-9300. Se všemi fungoval, jen nabídka testů se trochu lišila.

Pokud přijdete na nějakou zajímavost (třeba universální heslo), napište mi.


Článek pochází z adresy http://panda.unas.cz
ZPĚT
 

Zdeněk Novotný
nov_zden@seznam.cz