ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Teploměr a vlhkoměr k PC

Teplota a vlhkost vzduchu jsou důležité veličiny pro posuzování klimatu místnosti a při sledování počasí. Jejich měření pomocí počítače mže být užitečné při dlouhodobém pozorování, plánování nebo automatickém řízení.

Protože měřící místa mohou být od PC značně vzdálena, mělo by se použít co nejjednodušší kabelové propojení. Díky „oklice“ využívající měření frekvence je možné bez problémů vedení dvouvodičovým kabelem až na vzdálenost 30 m.

 

Další výhodou měření frekvence je velmi dobrá rozlišovací schopnost dosažitelná jednoduchými prostředky.

Na obrázcích jsou oscilátory s klasickými časovači CMOS 555. Jako čidlo k měření teploty je použit malý keramický kondenzátor 22n. Jelikož ale existují různé typy, bylo by vhodné nahradit jeho rezistor 10k malým trimrem s hodnotou asi 20k. Tím by se pak jemně doladila hodnota podle nějakého jiného teploměru. Na druhém obrázku je měřič vlhkosti. Ten jako čidlo využívá vzduchový kondenzátor Philips jehož kapacita se zvětšuje s rostoucí relativní vlhkostí vzduchu.

Závislost frekvence na teplotě nebo vlhkosti není lineární, proto program provádí známými body interponaci. Proto se také tyto dva měřiče nevykazují nějakou velkou přesností, ale pro orientaci jistě postačí.

Oba měřiče jsou napájeny stabilizovaným napětím 5V a k PC jsou připojeny pomocí linek CTS a DSR. Rozmístění vývodů sériových konektorů je na následujícím obrázku.

 

ZDE je ke stažení ovladací program pro měřiče.
POZOR: musí být připojeny na COM2

Využití rozhraní PC pod Windows


Prodej elektroniky i ZDE.
Článek pochází z adresy
http://panda.unas.cz
ZPĚT
 

Zdeněk Novotný
nov_zden@seznam.cz