ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Světelný spínač

Světelný (fotoelektrický) spínač je osazen dvěma tranzistory a fotodiodou. Při osvětlené diodě je její odpor malý a tranzistor T1 je otevřen. Báze tranzistoru T2 je tím spojena se záporným pólem zdroje a tranzistor nevede.
Zmenší-li se intenzita osvětlení, odpor fotodiody se zvětší, tranzistor T1 se uzavře, tím se otevře tranzistor T2 a rozsvítí se LED v kolektoru tranzistoru.
Správná funkce spínače se nastaví odporovým trimrem tak, aby při osvětlené fotodiodě LED právě zhasla.
Svítivou diodu je možné nahradit například citlivým relé a spínat tak osvětlení.

 

Obrázek desky s plošnými spoji.
Vytisknout s rozměry 98 × 20 mm.

Osazení desky s plošnými spoji.


Zdeněk Novotný