ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Světelný HAD

Jedná se o zapojení, kde je deset LED diod a kde se posouvá jeden svítící bod.
Zapojení je řízeno signálem z astabilního klopného obvodu – multivibrátoru se známým časovačem 555. Taktovací signál k buzení Johnsonova čítače může mít různý kmitočet v závislosti na nastavení potenciometru (odporového trimru) P.
Integrovaný obvod 4017 je zapojen jako desítkový čítač – jsou uzemněny jeho vývody 13 a 15. Na displeji z 10 svítivých diod se postupně z leva do prava (od výstupu 0 do 9) rozsvěcují jednotlivé LED, jakmile se na příslušném výstupu objeví úroveň Log. 1 (H). svítivé diody mohou být na displeji uspořádány buď v řadě, , nebo do libovolného obrazce, pak se Led diody neosadí na desku, ale na speciální destičku a s touto se propojí drátkama.
Proud svítivými diodami není v zapojení nijak omezován. I když výrobci integrovaného obvodu 4017 neuvádějí maximální možný proud z výstupu, praktické zkušenosti ukazují, že nejvýhodnější a dobu života IO neohrožující proud je asi 10 až 15 mA. Dále někteří výrobci udávají výkonovou ztrátu na jeden výstup asi 100 mW a z toho můžeme odvodit , že bez nebezpečí zničení obvodu může být na výstupu IO při proudu v uvedeném rozmezí napětí asi 7 V. Vzhledem k tomu, že diody mají úbytek napětí asi 2 V, pak uvedené zapojení můžeme připojit na 9 V (destičková baterie).
Pokud bychom chtěli použít větší napájecí napětí, bylo by zapotřebí mezi spojené katody LED diody a záporný pól zdroje rezistor s hodnotou asi 470R. Pak by bylo možné zvýšit napájecí napětí až na 12 V.

Obr. 3. Deska s plošnými spoji.
Vytisknout s rozměry 85 × 35 mm.

 

Obr. 4. Osazaní desky s plošnými spoji.
.


Zdeněk Novotný