ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Světelná hudba

Zapojení z obr. 1 vytváří při poslechu hudby zajímavé světelné efekty. Před známým obvodem A277 je ještě zařazen převodník frekvence – napětí. Jednotlivé LED se tedy rozsvěcují podle kmitočtu na vstupu a ne podle velikosti signálu (jak je to obvyklé).
Zařízení se připojuje vstupními svorkami přímo na svorky reproduktoru. Vstupní signál o velikosti minimálně 0,5V tranzistor T1 mění na kladné pravoúhlé impulsy. Za tranzistorem je zapojen integrační člen tvořený kondenzátory C1, C2, diodami D1, D2 a rezistorem R3. Při příchodu čelní hrany impulsu se dioda D1 uzavře, dioda D2 se stane vodivá a začnou se nabíjet kondenzátory C1, C2. Příchodem závěrné hrany impulsu se dioda d2 uzavře a dioda D1 se stane vodivou a kondenzátor C2 se přes ní vybije. Při každém dalším impulsu se děj opakuje. Napětí na C3 se pomalu snižuje vlivem rezistoru R3 a je tím vyšší, čím víc impulsů se za určitý čas na něj dostane. Velikost napětí je tedy závislá na frekvenci. Toto napětí se přivádí na vstup IO (vývod č. 17). Funkce integrovaného obvodu A277 je dost známá a tak ji zde nebudu podrobně popisovat. Vstupní napětí je „změřeno“ operačními zesilovači a je rozsvícena příslušná LED. Zde je použit „bodový mód“ to znamená, že vždy svítí jen jedna LED.
Oživení zapojení je jednoduché. Na běžci trimru P2 nastavíme napětí 0,4V a na P1 napětí 1,6V (měřeno proti zemi). Takto nastavená napětí umožní IO zpracovat akustické signály od 25Hz do 15KHz. Se snižujícím se napětí na P1 se snižuje horní hranice kmitočtu signálu a zároveň se zhoršuje rozlišovací schopnost pro rozsvěcování LED.
Zařízení je napájeno ze stejnosměrného zdroje 12V a odběr je asi 25mA.
Na obr. 2 je návrh desky s plošnými spoji a její osazení. Deska má rozměry 65 × 40 mm. Na obr. 3 je obrázek desky s plošnými spoji pro LED diody zapojené za sebou a na obr. 4 jsou LED diody umístěny v kruhu, takže je jen na vás jakou variantu si vyberete.

Obr. 2. Obrázek desky s plošnými spoji a její osazení.

 

Obr. 1. Obrázek desky s plošnými LED diody (1).   Obr. 1. Obrázek desky s plošnými LED diody (2).

Zdeněk Novotný