ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Stroboskop na 12V

Občas potřebujeme signální zařízení, které dává zřetelně viditelné světelné znamení. Pro tento účel může posloužit zapojení z obr. 1, které poskytuje asi v jedno až dvousekundových intervalech silné světelné záblesky velmi krátkého trvání, viditelné na několik set metrů. Jedná se vlastně o jakýsi elektronický blesk.Zařízení je mobilní, lze je napájet z automobilového akumulátoru 12 V, nebo ze sítového zdroje asi 12 V s možností odběru 1 A. Tranzistor pracuje ve spínacím režimu, v okamžiku jeho sepnutí vznikne na L1 napěťový impuls, který indukuje vysoké napětí v cívce L3 - to se usměrní diodami a přivádí na kondenzátor C, na kterém se zvětšuje napětí asi do 250 V (zapalovací napětí výbojky). Výbojka však sama při tomto napětí nezapálí. Výbojku uvedeme do činnosti zapalovacím impulsem, který vzniká na cívce L3 v okamžiku, kdy usměrněné napětí z cívky na kondenzátoru dosáhne asi 250 V. Náboj kondenzátoru se rychle vybije přes výbojku a kondenzátor se začne znovu nabíjet. Protože energie výboje je poměrně malá (kupř. při napětí 250 V na kondenzátoru 100uF to bude jen 3 Ws(J), můžeme poněkud zvětšit kapacitu kondenzátoru - pak však bude doba mezi záblesky delší.
R2 bude třeba nastavil podle parametrů použitého tranzistoru, bude mít odpor v rozsahu 10 až 200 R.
Transformátor Tr vineme na feritový hrníček nebo prstenec o průměru asi 25 až 30 mm, L1 má 20 závitů drátu o průměru 0,6 mm, L2 6 závitů drátu o průměru 0,3 mm. L3 510 závitů drátu o průměru 0,1 mm.

Zdeněk Novotný