ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Stroboskop

Schéma převodníku, o schéma destičky mi napište.Toto velice jednoduché zapojení stroboskopu má jednu velkou výhodu, dá se ovládat rychlost výbojů. Po připojení napájecího napětí se začnou nabíjet kondenzátory C1 a C2. Pokud přivedeme i 12V, rozsvítí se kontrolní LED i infračervená LED dioda, která je uvnitř IO. V tu chvíli dojde k vybití kondenzátoru C1 do primárního vynutí transformátoru. Toto napětí se indukcí přenese na sekundární vinutí, které má mnohem vyšší počet závitů a proto se na něm naindukuje napětí mnohonásobně vyšší řádově kV. Tak vysoké napětí způsobí ve výbojce ionizaci plynů , při které se sníží její odpor kladený napájecímu napětí 220V a dojde k přeskoku (výboji). Síla výboje se dá nastavit změnou odporu R3 a kondenzátoru C2. Čím je R3 nižší a C2 vyšší jsou i výboje silnější, ale se silnějšími výboji klesá životnost výbojky. Oba kondenzátory musí být dimenzovány na dostatečně vysoké napětí, alespoň 350V.
Možnost ovládat stroboskop vnějším napětím je vhodná k řízení výbojů podle hudby.

Zdeněk Novotný