ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Citlivá "štěnice"

Tato malá „štěnice“ se vyznačuje vysokou citlivostí na mikrofonu. Z vlastní zkušenosti vím, že bez problémů zachytí běžný hovor i ve vzdálenosti 20m. Dosah je taky asi 20m.

Schéma je vpravo na obrázku. I když je velice jednoduché, po doplnění o text se mi zdá poněkud nepřehledné, ale dá se přečíst. Mikrofon je použit běžný elektretový asi za 15Kč. Tyto mikrofony mají již v sobě malý předzesilovač a proto potřebují napájení. To mu dodává odpor R1. Nf signál mikrofonu se vede přes oddělovací kondenzátor C1 a kapacitou 10nF, ale klidně i 100nF, na bázi prvního tranzistoru – T1. Ten je zapojen jako zesilovač a velikost jeho zesílení se dá nastavit zpětnovazebním odporem R2. Zesílený signál se odporovým děličem (R3 a R4) sníží na polovinu a vede se přes další omezovací odpor R5 a kondenzátor C2 na bázi druhého tranzistoru. Zde je zapojen i kondenzátor C3 k zablokování báze, aby na ní nebylo vf napětí. Na bázi je odporovým děličem tvořeným z odporů R6 a R7 vytvořeno určité předpětí, které tvoří asi dvě třetiny napájecího napětí. Tranzistor T2 je zapojen jako vf oscilátor, jehož frekvence se nastavuje sériovým LC obvodem (L1+L2 a C5). Proto je možné naladit vysílač a požadovanou frekvenci otáčením kapacitního trimru, nebo roztahováním a stlačováním závitů cívky. Kondenzátor má kapacitu asi 2 až 20pF a je vhodné podle typu upravit destičku s plošnými spoji. Cívky jsou navinuty na průměru 4mm a cívka L1 má 1závit a L2 má 5závitů. Průměr drátu musí být takový aby se po mírném roztáhnutí cívky nevrátil zpět, já jsem použil asi 0,7mm. Dále je zde ještě kondenzátor C6, ten je zapojen přímo na napájecí napětí a někoho zřejmě napadne že by tam ani nemusel být, ale to je omyl. Já jsem si sám vyzkoušel, že po odpojení tohoto kondenzátoru se vysílač nedá nikde naladit.

.......

Na dalším obrázku je nákres destičky s plošnými spoji a její osazení. Destička je navrhována na co nejmenší rozměr, proto jsou všechny rezistory „nastojato“ a vše je tak blízko u sebe. Pokud někomu nevadí větší rozměr, klidně si může destičku libovolně zvětšit. Na této destičce ale chybí onen kondenzátor C6, ten je napájen ze spodu ne libovolné místo, ale na spoje s napájecím napětím. Je už jedno jestli je na začátku, nebo uprostřed.

Napájecí napětí není ve schématu zakresleno, protože je prakticky libovolné. Zapojení pracuje asi od 3V, takže je možné ho napájet dvěma „tužkovými baterkami“. A snese i 12V. Odběr je řádově několik mA.

Zdeněk Novotný
http://novotny.fbi.cz