ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Zásuvka master - slave

Zařízení na obr. 1 slouží k automatickému spínání podřízené (slave) zásuvky vždy při zvýšení odběru z hlavní (master) zásuvky.

Funkce zařízení je velice jednoduchá. Zapneme-li spotřebič připojený na zásuvku „master“, vznikne na triaku TRI1 úbytek napětí, který po vyfiltrování rozsvítí LED diodu v optotriaku IO1. Tím sepne triak umístěný v IO1 a ten sepne výkonný triak TRI2 a tím i napětí do podřízené zásuvky.

Podřízená zásuvka se spíná již při odběru asi 10W z hlavní zásuvky a maximální odběr je pojistkami omezen asi na 220W z hlavní a 550W z podřízené zásuvky. Zvětšením chladiče u triaků je možné zatížitelnost zvýšit.

Zařízení neruší příjem AM rozhlasu protože spíná v „nule“ a triaky jsou odrušeny sériovým RC členem.


Prodej elektroniky i ZDE.
Článek pochází z adresy
http://sweb.cz/novzden
ZPĚT
 

Zdeněk Novotný
nov_zden@seznam.cz