ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Spínač ventilátoru

Tento jednoduchý obvod slouží nejen k ovládání ventilátoru (PC) v závislosti na teplotě.

Dole pod tímto textem je schéma zapojení skládající se pouze z 3 součástek. Základem je tranzistor FET vodivosti N. V mém případě (jak je vidět na fotografi) jsem použil tranzistory vypájené z nějakých zařízení (podobné jsou i ve starších úsporných žárovkách). Z prodávaných typů bych doporučil asi BUZ10 který snese proud až 26A. Tyto tranzistory se vyznačují prakticky nulovým spínacím proudem tekoucím do řídící elektrody Gate (báze) a v sepnutém stavu mají velmi malý úbytek napětí na pracovním přechodu S-D. To znamená, že i při velkých proudech je na nich malý úbytek napětí a tedy i malé ztrátové teplo a stačí jim mnohem menší (ne-li žádné) chladiče.

V zapojení je na řídící elektrodě zapojen dělič s termistorem a nastavovacím trimrem. Nic však nebrání místo termistoru použít například fotoodpor (pro spínání světlem) nebo jiné snímače. Zároveň není problém místo ventilátoru zařízením spínat třeba osvětlení a podobně. Ve schématu má ventilátor značku jako žárovka.


1-Gate, 2-Drain, 3-Source


Článek pochází z adresy http://panda.unas.cz
ZPĚT
 

Zdeněk Novotný
nov_zden@seznam.cz