ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Semafor

Následující zapojení slouží jako jeden samostatný semafor.

Na prvním obrázku je schéma zapojení. Zapojení je velice jednoduché. Jako zdroj impulsů pro přepínání je klasicky použit IO 555. Délka jeho impulsů se nastavuje trimrem R2 v rozmezí 0 až asi 7 s. Pro posunutí začátku rozsahu by bylo vhodné zapojit sériově s tímto trimrem ještě rezistor o velikosti asi 100k.
Impulsy se odebírají z vývodu č. 3 a přes jednoduchý filtr se přivádějí na vstup posuvného čítače s IO CMOS 4017. Ten funguje tak, že s každým impulsem posune log. 1 na svých výstupech směrem k vyšším číslům.
Na jeho výstupech pak jsou přes oddělovací diody zapojeny tři LED s klasickými barvami červená, žlutá a zelená.


Článek pochází z adresy http://panda.unas.cz
ZPĚT
 

Zdeněk Novotný
nov_zden@seznam.cz