ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Rychlonabíječ akumulátorů
NiCd a NiMH
s U2407B

Jedním z mnoha IO určených speciálně pro nabíječky je i integrovaný obvod U2407B. Obvod je v pouzdru DIL16 a jedná se o pulsní rychlonabíječ, který sám pozná stav akumulátoru a podle toho se přepíná do jednotlivých fází nabíjení. Procesor U2407B má výstupy pro indikaci všech stavů, kterými probíhá nabíjení svítivými diodami. To je rychlé nabíjení, vrcholové nabíjení, udržovací nabíjení a v poslední řadě i indikace závady akumulátoru.
Standardní zapojení (obr. 1) bylo navíc doplněno přepínačem Př2 ke změně nabíjecího proudu z 0,8A na 0,4A – to je vhodné pro akumulátory s menší jmenovitou kapacitou. Oscilátor od kterého je odvozeno časování, lze nastavit členem RC R14 a C6.
Destička je na obrázku 2 a na obrázku 3 je její osazení. Destička se spolu s transformátorem umístí do vhodné krabičky a na její čelní panel se vyvedou čtyři LED diody (případně 5, kdo chce indikovat přítomnost napětí v síti). LED diody se na přední panel umístí ve stejném pořadí, jako jsou zakresleny ve schématu, tedy zleva první (červená) indikuje závadu akumulátoru, druhé (zelené) indikuje blikáním rychlé nabíjení, třetí (zelená) společně se čtvrtou (žlutou) indikují fázi vrcholového nabíjení, samostatně svítící čtvrtá (žlutá) indikuje udržovací dobíjení. Funke LED diod jsou také popsány v obr. 4. Přepínač ke změně proudu je možné umístit na zadní stranu, ale já si myslím, že jeho umístění ve předu bude lepší.

Seznam použitých součástek

R1                   0,2 W/1 W
R2                   0,2 W/1 W
R3                   51 kW
R4                   16 kW
R5, R6, R10    10 kW
R7, R9             1 kW
R8                   10 W
R11                 56 kW
R12, R13        2,2 kW
R14                 270 kW
R15                 100 kW
R16                 1,5 kW
C1                   10 uF/35 V el.
C2, C3, C5     1 uF/50 V el.
C4                   220 uF/25 V el.
C6                   10 nF/40 V
C7                   0,22 uF/TC205, 215
IO1                  U2407B
T1                    KD649
T2                    KC237
D1                   LED 3mm - červená
D2, D3            LED 3mm – zelená
D4                   LED 3mm – žlutá
D5 až D9        1N5402 až 08 (3A)
a další…

Obrázky:


Obr. 1. Schéma rychlonabíječe s obvodem U2407B


Obr. 2. Obrázek destičky -
destičku vytiskněte s rozměry: 82.5 × 110 mm


Obr. 3. Rozmístění součástek


Obr. 4. Funkce indikačních LED

A Radio 1/98 Zdeněk Novotný