ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Dva roboti na slunce

Build a.. nebo Build your.. – tak začínají konstrukční články v amerických časopisech. V zemi kde lze ze spotřební elektroniky koupit na co si jen vzpomenete, se konstrukce elektronických zařízení stává skutečným hobby. Elektronická zařízení si amatéři vyrábějí hlavně proto, že je to baví, a nikoliv proto, že tím ušetří nějaký ten $. Proto i konstrukce v těchto časopisech mají poněkud jinou skladbu, než konstrukce v našich časopisech.
Konstrukce robotů a různých „pohybovadel“ je činností téměř modelářská. Ve Spojených státech si s nimi můžete i zasoutěžit, podrobnosti jsou na http://sst.lanl.gov/robot .Soutěžit lze v několika kategoriích, z nichž je kategorie vozítek na solární pohon „solarroller“ tou nejjednodušší. Tyto vozítka nesmí být podle propozic větší než 6 kubických palců a maximální rozměry fotovoltaického článku nesmí být větší než 0,5 × 2,5 palce. Měří se čas, za který robot překoná vzdálenost jednoho metru na dráze široké 6 palců. K pohonu je použito buď přímé sluneční světlo nebo světlo 500 W halogenové lampy.
Z propozic soutěže je zřejmé, že tak malý solární článek nedá dostatek energie k přímému napájení motoru. Energie se proto nejdříve akumuluje v kondenzátoru C2 – viz obr. 1. Současně se také přes rezistor R1 nabíjí kondenzátor C1. Dosáhne-li napětí na C2 asi 2V, překlopí se tranzistor UJT T1 a nábojem kondenzátoru C1 se sepne tyristor. Kondenzátor C2 se vybije do motoru, vozítko přískokem popojede a celý cyklus začne znova. Je třeba použít motor s velkou účinností, výborně vyhoví motor z walkmana. Oskenovaná fotografie vozítka je na obr. 3.
Pokud by jste si chtěl zaexperimentovat, můžete použít desku s plošnými spoji podle obr.2. Tranzistor UJT lze objednat například u firmy Kerr Elektronik (tel.: 0439/811363). Ostatní součástky jsou běžné a jako tyristor můžete použít například KT501.


Na dalším obrázku je schéma zapojení podobného robota, s tím rozdílem, že se zde používají místo jednoho speciálního dva obyčejné tranzistory. Mohou se použít například byčejné tranzistory BC338 a BC238. Toto zapojení jsem našel na výše uvedených stránkách o závodech podobných robotů.

Zdeněk Novotný