ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Regulácia a ochrana elektromotorčekov

V dnešnej dobe elektronických ovládaní a regulácií motorčekov ,prípadne zmene smeru chodu motorčeka, sa mi zdá v celku rozumné pripomenúť aj staré osvedčené a jednoduché spôsoby ako to robili naši otcovia nebodaj až dedovia. Na nasledujúcich obrázkoch uvádzam niekoľko takýchto spôsobov
,pričom spôsoby odrušovania platia dodnes.

Zmena smeru otáčania je na obr. A, B, C:

Regulácia otáčok (väčší odpor P1- vyššie otáčky, väčší odpor P2- nižšie otáčky) je na obr. D, E:

Odrušovacie obvody (zabraňujú iskreniu)sú na obr. G:

Odrušovacie prvky majú byť zapojené bezprostredne na kefách komutátora a ich prívody musia byť čo najkratšie. Ak sa elektromotorček nedá odrušiť nijakým z uvedených spôsobov, treba ho celý umiestniť do súvislého kovového krytu - tienenia, ktoré je spojené s kostrou modelu alebo s uzemnením.

Peter Konýček
konyk@zoznam.sk


Článek pochází z adresy http://panda.unas.cz
ZPĚT
 

Zdeněk Novotný
nov_zden@seznam.cz