ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Paměť RAM a její užití

Organizace paměti je 1024 × 1 bit, tyto bity jsou uspořádány v matici 32 × 32. Adresy A0 až A4 adresují řádky a adresy A5 až A9 adresují sloupce. Každá paměťová buňka obsahuje jeden BKO (bistabilní klopný obvod) s podpůrnými tranzistory (celkem 6 na každou buňku). Každá buňka má kapacitu 1 bit. Do paměti je možno psát ( R/W – Log 1 ), nebo z ní číst ( R/W – Log 0 ). Adresování se provádí čítači, který musí mít cyklus 0 – 1024 ( 10 bitů ). Čte se, nebo zapisuje ta paměťová buňka, která je vybrána adresou a při zápisu se do ní zapíše ta hodnota, která je v tom okamžiku na datovém vstupu DI. U odvodu je možné provést časovou kompresi tak, že se při zápisu zvýší rychlost hodinového signálu, který načítávají čítače, při čtení paměti se kmitočet Clock sníží.

 

Detektor meteoritického roje

Meteority vnikající do atmosféry se rozžhaví a vytvářejí ionizovanou stopu, neboť dochází ke kombinaci zbytků vzácných plynů, které jsou v exosféře, tím vzniká odrazná plocha pro cm vlny a telegram z vysílací stanice je předán na přijímací. Délka telegramu je velmi krátká (vteřiny), neboť je použita časová komprese. Z výstupu přijímače je tento telegram zapsán do modulu RAM. Přijetí telegramu znamená průlet meteoritického roje.

Popis modulu RAM
Nf signál z přijímače je nejprve omezen oboustranným diodovým omezovačem, přiveden na emitorový sledovač VT1 a z emitoru tohoto sledovače na SKO vytvořený VT2 a VT3. Z kolektoru VT3 je přiveden na vstup invertoru DD1.1 zde v tomto bodě má signál úrovně TTL, je však třeba jej časově přesně načasovat to provádí MKO DD2.1 s  t = 1,83 × 10-2 sekundy. Z výstupu MKO DD2.1 je signál přiváděn na datovou svorku paměti a zároveň na další MKO s t = 3 × 10-1 sekundy, tento MKO provádí resetování čítačů po skončení telegramu. Signál Clock je přepínatelný, vytvořený na DD3.3 , DD3.2 , DD3.1 a DD1.2 jeho výstup je na pinu č.8 členu DD1.2 a přiveden na vstup čítače DD4, tan vytváří prvních 16 adres a spolu s výstupem dalšího čítače adresuje řádky, čítač DD5 a DD6 adresuje sloupce. Bit R/W je ovládán KO-RS. Na výstupu RAM je k dispozici obsah paměti v sériovém tvaru, přičemž v režimu čtení je snížen kmitočet Clock, aby znaky byli čitelné. Výstupní generátor nf DD7.1 , DD7.2 a DD7.3 modulují znaky. Tranzistor VT4 je proudový zesilovač v zapojení SC. Při čtení je pak ve sluchátkách slyšet pískání modulované přijatými daty a obsluha jej může číst jako morseovu abecedu.

ZDE je ke stažení schéma tohoto modulu, které doporučuji stáhnout, protože je na něm dobře vydět postup programování pamětí RAM a časová komprese dat.