[ zpet ] [ uvod ] [ autor ] [ elektronika ] [ fyzika ] [ chemie ] [ obrazky ] [ odkazy ]


Bezdrátový zvonek

Poslední dobou se hodně používají bezdrátové zvonky. Má to výhodu v tom, že se nikde nemusejí natahovat žádné dráty a tím ničit třeba již stávající rodinný domek. Tento bezdrátový zvonek má digitální kódování, takže je možné použít i více různých zařízení tohoto typu aniž by se nějak ovlivňovali. Frekvence na které zvonek pracuje je asi 430 MHz a dosah ve volném prostoru je až asi 70m.

Vysílač:
Na obr. 1. je schéma vysílače. Základem je poměrně nový integrovaný obvod M1E. Na vývodech 1 až 8 se kapkami cínu nastaví adresa, kterou obvod bude vysílat a ta samá se tedy musí nastavit na příslušném přijímači. Vývod 13 slouží k výběru jedné ze dvou melodií. Pokud je vývod nezapojen, ozve se z přijímače melodie BIM-BAM, při spojení vývodu se zemí se nastaví melodie BIM-BIM. Tímto nastavením se dají odlišit dva vysílače pracující s jedním přijímačem.
Tranzistor T1 je zapojen jako vf oscilátor. Rezonanční obvod je tvořen cívkou L1 a kondenzátorem C4. Pokud by jste chtěli používat více vysílačů s jedním přijímačem, je třeba kondenzátor C4 nahradit kapacitním trimrem a tím doladit na stejný kmitočet. Cívka je vyleptána na plošném spoji, což značně zjednodušuje práci. Stabilita takovéhoto oscilátoru není nijak velká, ale i při nízkých teplotách je pro tento účel dostačující.
Indikační LED je zapojena v přívodu napájení a svítí pouze při vysílání. Vysílač je napájen 9V baterií a odběr z ní je při vysílání jen asi 1,1mA. Baterie tak ve vysílači vydrží i několik let.
Dosah bez antény je asi 30m, pokud by jste chtěli dosah zvýšit, připojte do bodu mezi cívku L1 a tlumivku L2 (viz obr. 1) krátkou anténku o délce asi 8 cm (ne míň, ne víc, dosah by se tím snížil). Jako anténa postačí libovolný zvonkový drát o průměru asi 0,5 mm. Tímto způsobem se při testech docílil dosah asi 70m ve volném prostoru.
Tlumivka L2 má kapacitu 1,5uH.

Obrázek desky s plošnými spoji.
Vytisknout s rozměry 36 × 36 mm.

Osazení desky s plošnými spoji.
.

Přijímač:
Superreakční detektor přijímače je tvořen tranzistorem T1 a rezonančním obvodem složeným z cívky L1 a kapacitního trimru C1. Cívka L1 je samonosná, má 1,5závitu drátem o průměru 0,5m. Vnitřní průměr cívky je 5 mm. Cívka L2 je obyčejná kupovaná tlumivka 1,5uH. Nf signál je za kondenzátorem C6 (4,7 uF) zesílen hradly H1 a H2 a tvarován hradly H3, H4 a H5. Z výstupu hradla H5 je již logický signál veden na vstup dekodéru.
U dekodéru je kmitočet nastaven rezistorem R13. Pokud se změní, změní se i rychlost a výška gongu, ale musí se odpovídajícím způsobem změnit i hodnota rezistoru R2 ve vysílači.
Melodický výstup z dekodéru je na vývodu č. 12 a po zesílení dvojicí tranzistorů je přiveden na malý reproduktor.
Přijímač je napájen 3V a odběr je asi 1mA, to znamená že při použití kvalitních „tužkových“ článků je doba provozu přijímače asi 2500 hodin.

Oživení:
Po správném osazení podle plánků (a překontrolování) je dobré nejprve změřit odběr vysílače i přijímače. Pokud souhlasí, vyjme se integrovaný obvod IO2 z přijímače (dekodér) a nastavíme přijímač.
Nastavení je velice jednoduché. Na výstup H3 (vývod č. 2) se připojí malý nf zesilovač a při správné funkci by zde měl být slyšet šum. Nyní přibližte vysílač k přijímači a stiskněte tlačítko. Z nf zesilovače, který je stále připojen k přijímači, by měl být slyšet datový tok (ale asi ne). Pokud ne, otáčejte kondenzátorem C1 tak dlouho, dokud se přijímač nenaladí na stejnou frekvenci jako je vysílač. Pak by měl být z nf zesilovače slyšet datový tok (pískání). Potom vzdalte vysílač na vzdálenost asi 2 m a nastavení opakujte. Pokud je vše v pořádku, zakápněte cívku L1 v přijímači voskem, aby se nemohla sama otřesama rozladit.

Nakonec se vysílač i přijímač umístí do vhodné krabičky a může se začít používat.

 

Obrázek desky s plošnými spoji.
Vytisknout s rozměry 48 × 50 mm.

Osazení desky s plošnými spoji.
.


Zdeněk Novotný