[ zpet ] [ uvod ] [ autor ] [ elektronika ] [ fyzika ] [ chemie ] [ obrazky ] [ odkazy ]

Přepěťová ochrana

Přepěťová ochrana slouží k hlídání citlivých zařízení proti nechtěnému připojení na zdroj s větším napětím než přístroj snese. Příkladem jsou kapesní televizní přijímače značky Citizen, které stojí zhruba pět tisíc korun, u nichž stačí nechtěné dotknutí přívodních drátků se zdrojem vyšším než osm voltů a už se ni nepodíváte.

Popisované zapojení je na obrázku 1 a je velice jednoduché. Proud ze zdroje teče přes pojistku která by měla mít tavný proud maximálně 1A. Pokud je napětí menší než nastavené, nic se neděje. Zvýší-li se napětí zdroje nad hodnotu, která je nastavena trimrem P, dojde k sepnutí tyristoru Ty. Tím se zkratuje zdroj a pojistka se přepálí. Odporem R je spínací napětí nastavitelné od asi 2V (vhodné pro LED) až do asi 17V. Potřebujete-li do zátěže větší proud než je 1A je možné použít i větší pojistky, ale je dobré použít odpovídající tyristor.

Toto zapojení jsem si postavil již několikrát a vždy pracovalo bez problémů.


Obr 1: Schéma zapojení

Zdeněk Novotný