ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


PCVOL 1.0
Elektronický voltmetr v PC

Druhou mou konstrukcí komunikující s PC je tento voltmetr s rozsahem 0 – 100 V.

Za schématu zapojení je vidět, že v zapojení byl použit nový typ procesorů PIC – 12F675. Pro představu, procesor má pouze 8 pinů, ale 1024k FLASH pamět (přepisovatelná), EEPROM, komparátor, 10b A/D převodník a další. Pro bližší informace doporučuji stáhnout si katalogové listy ze stránek výrobce – http://www.microchip.com .Procesory lze u nás zakoupit hlavně u firmy Asix ( http://www.asix.cz ) za zhruba 50Kč.

Zapojení i program v procesoru je velice jednoduchý. Po potřebných nastaveních procesor čeká asi 200 ms, poté přečte hodnotu A/D převodníku a odešle ji počítači a opět čeká. O veškeré výpočty se stará ovládací program v PC napsaný v jazyce Turbo Pascal (více Luxusní kostka). Celé zařízení je napájeno ze sériového portu PC, konkrétně ze signálů RTS a DTR. Pro procesor je napětí stabilizováno Zenerovou diodou D3. Jelikož procesor měří pouze od 0 do 5 V, má na vstupu (GP0) odporový dělič z trimru R5 a odporu R6, který nastaveného tak, aby při 100V na vstupních svorkách bylo na vývodu č.7 IO napětí 5V. Datový výstup je na vývodu GP2, který se přes tranzistor T1 převede na potřebnou velikost pro sériový port.
V balíčku, který je ke stažení dole, je program pro tento procesor. Je komentovaný a pokud by někdo chtěl s tímto procesorem dál laborovat, nechal jsem tam i podprogramy pro příjem dat z PC a pro zápis a čtení vnitřní EEPROM.

Vzhled ovládacího programu na PC je na následujícím obrázku:

Vlevo je nabídkové menu. Vpravo je aktuální hodnota měřeného napětí a dole je jednoduchý záznamník průběhu napětí.

Před uvedením na internet jsem do balíčku stihl přidat verzi 1.1, která navíc zobrazuje min, max a průměrnou hodnotu a počet měření.

1) Vzorkování
Nastavuje interval vzorkování v krocích 200ms, 1 a 10 s. U nejnižší hodnoty se přímo zobrazuje přiváděná hodnota, u ostatních se hodnota průměruje (procesor vysílá stále po 200ms).

2) Lupa
Slouží k záznamníku hodnot a má tyto možnosti: 1-10, 1-50, 1-100 V

3) Pauza
Pozastaví zobrazování. PC ale stále přijímá hodnoty a po stisku libovolné klávesy je zobrazí.

4) Reset
Vymaže všechny hodnoty a nastavení.

5) Informace o programu
Základní informace o programu a adresa autora.

0) Konec
Konec programu.

Program je opět freeware a v následujícím balíčku jsou i jeho zdrojové texty.

Balíček k zapojení
(70 kB)

POZNÁMKA:
Pokud by voltmetr i naprázdno ukazoval nějaké napětí, připojte malý elektrolyt paralelně na C1.


Článek pochází z adresy http://panda.unas.cz
ZPĚT
 

Zdeněk Novotný
nov_zden@seznam.cz