ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Simulátor PIC

Chcete se taky naučit programovat procesory PIC ? Mnohem lépe vám to půjde s tímto simulátorem, než s klasickou černou součástkou. Zde je totiž krásně vidět co se uvnitř děje a vše se tedy naučíte rychleji.

Jedná se o program od společnosti Parallax a z mých stránek si ho můžete stáhnout třeba ZDE (123kb).
Nebudu ho zde zdlouhavě popisovat, protože jeho ovládání je velice jednoduché, tak jen zhruba:

SPUŠTĚNÍ:
Když si z mých stránek stáhnete uvedený soubor, po jeho spuštění se vám rozbalí složka PARALAX a do ní všechny potřebné soubory. Program se spouští souborem PSIM.EXE a za ním musí být název souboru s koncovkou *.lst a další informace pro simulátor. Tento soubor vám vytvoří překladač ASM / HEX (který je taky na mých stránkách). Aby jste s ním nemuseli pracovat z DOSu, vytvořte si BAT soubor, ve kterém bude uveden následující řádek:
PSIM.EXE test.lst /d=PIC16F84 /x=4MHz
Po jeho spuštění se vám spustí simulátor, načte soubot TEST.LST, jako procesor bude nastaven 16F84 (16C84) a oscilátor bude mít 4 MHz. Další příkazy najdete v souboru PSIM.TXT.

Poté se vám objeví obrazovka, podobná té, co je zde na obrázku.

Na obrazovce najdete následující věci: Vlevo nahoře jsou přehledně zobrazeny obsahy jednotlivých registrů pěkně v binárním tvaru. Vpravo nahoře je obsah celé paměti RAM, tedy všech registrů v hexadecimálním kódu. Pod touto tabulkou jsou od leva zobrazeny obsahy výstupních registrů portů, hodnoty na portech a registr, kde je určeno, které vývody jsou vstupní a které výstupní.
V řádku nad modrou tabulkou jsou přehledně zobrazeny hodnoty některých bitů, hlavně z registru STATUS. Dále pak je na tomto řádku počet cyklů, skutečný čas od začátku simulace počítaný podle použitého krystalu v oscilátoru a hodnota oscilátoru.
Ve velkém modrém rámečku je zobrazena část programu s vyznačením instrukce, která se bude zpracovávat.
Úplně dole pak je nabídka jednotlivých kláves, která pokračuje stisknutím klávesy Alt.

Pokud jste si tedy už spustili simulátor s nějakým programem, určitě vás zajímá, jak program spustit. Asi nejlepší na prohlédnutí funkce programu je krokování klávesou F7. Při každém jejím stisku se vyková jedna instrukce a tak můžete vše krásně sledovat. A aby jste nemuseli sledovat, co se kde změnilo, změněné bity se zvýrazní.

Tak to je asi tak všechno. Pokud uvedený program budete používat, snadno odzkoušíte jednotlivé programy dřív, než jimi naprogramujete nějaký procesor.
Popsaný simulátor se dá použít na procesory PIC, končící dvojčíslem: 54, 55, 56, 57, 58, 71, 84. Například 16C71, 16F84 atd.

ZDE si můžete stáhnout popisovaný program (123 kb).

Kdyby jste měli nějaké otázky, klidně mi napište.


Prodej elektroniky i ZDE.
Článek pochází z adresy
http://panda.unas.cz
ZPĚT
 

Zdeněk Novotný
nov_zden@seznam.cz