[ zpet ] [ uvod ] [ autor ] [ elektronika ] [ fyzika ] [ chemie ] [ obrazky ] [ odkazy ]


Zajímavý oscilátor na 1,5V

Na obrázku je schéma jednoduchého oscilátoru pracujícího již asi od 1V. S tímto oscilátorem si jistě užijete spoustu legrace, protože má jednu takovou zvláštnost. Když totiž na výstup připojíte obyčejný malý reproduktor a potenciometrem nastavíte bod kdy oscilátor začne kmitat, tak při dotyku prstem na membránu reproduktoru můžete měnit výšku zvuku. Pokud máte potenciometr správně natočený je možné dotykem oscilátor i zastavit a spustit ho třeba tím, že praštíte do stolu na kterém reproduktor leží.
Oscilátor má však jednu malou nevýhodu a to že alespoň jeden z tranzistorů musí být germaniový. Já jsem použil germaniový PNP a jako T1 mám zapojený obyčejný tranzistor typu KC239. Pokud máte germaniový tranzistor pouze typu NPN, tak ho zapojte jako T1 a jako T2 použijte jakýkoliv PNP tranzistor například BC327. Otáčením potenciometru P1 se nastaví bod kdy oscilátor kmitá. Tento bod je v celém rozsahu pouze jeden a je docela malý, proto je třeba potenciometrem otáčet pomalu. Tento bod je na potenciometru umístěn na jeho kraji kdy má nejmenší odpor a proto by bylo lepší použít potenciometr s hodnotou třeba jen 1kW nebo i méně. Ale není dobré zapojit místo potenciometru nějaký odpor, protože by se oscilátor nemusel rozkmitat. Hodnota tohoto odporu totiž závisí na napájecím napětí.

 

Zdeněk Novotný