ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Jednoduchý oscilátor

Tento jednoduchý oscilátor využívá na tranzistoru jev tzv. I. průrazu, tento jev je vratný, proto se tranzistor nezničí. Napájecí napětí oscilátoru závisí na typu použitého tranzistoru. S tímto zapojení pracuje od asi 7V, ale bezpečné napětí při kterém oscilátor kmitá je kolem 10V. Při použití tranzistoru BD139 musí mít napájecí napětí asi 16V.
Při napájení 9V je odběr asi 4mA a frekvence 550Hz.

 

Zdeněk Novotný