ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


NE555,
SE555, LM555, MC1555...
(popis)

I když je tento integrovaný obvod již 20 let starý, stále patří mezi nejúspěšnější obvody a o jeho tvůrci se píše že musel být GÉNIUS.
Tento obvod obsahuje 28 tranzistorů a 12 rezistorů, nic víc, nic míň. Já zde nechci popisovat jeho podrobnou funkci, pokud o to někdo má zájem, tak mi napište a já vám to pošlu.

Zde je jeho stručný popis a základní údaje:
Integrovaný obvod je monolitický časovač. Který se používá jako zpožďovací člen (monostabilní multivibrátor) nebo jako oscilátor (astabilní multivibrátor). Ve funkci zpožďovacího členu vystačí časovač jen se dvěma vnějšími součástkami – jedním kondenzátorem a jedním odporem. Frekvence a střída oscilátoru se nastavuje dvěma vnějšími odpory a jedním externím kondenzátorem. Spouštění a nulování se provádí sestupnou hranou impulsů. Z výstupu dodávaný proud ISOURCE a do výstupu tekoucí proud ISINK mohou oba dosahovat hodnoty 200 mA. Časovač je kompatibilní s obvody TTL.
Integrovaný obvod NE555 je určen pro rozsah pracovních teplot 0 °C až 70 °C, zatímco SE555 je vhodný pro teplotní rozsah –55°C až +125°C.

Vlastnosti:
-         Spínací doba menší než 2 ms
-         Maximální pracovní frekvence větší než 500 kHZ
-         Délka jednoho impulsu od ms po hodiny
-         Pracuje jako astabilní i jako monostabilní multivibrátor
-         Velký výstupní proud
-         Nastavitelná střída (poměr impulsu k mezeře)
-         Kompatibilita s TTL
-         Teplotní stabilita 0,005% na 1°C
pouzdro DIL8
Charakteristické údaje NE555 (při 5V):
Označení min. typ max. Jednotka
Napájecí napětí 4,5   16 V
Proudový odběr   3 6 mA
Spouštěcí proud 0,4 0,5 2,0 mA
Nulovací proud 0,4 0,1 0,4 mA
Přepínací doba   0,5   ms
Charakteristické údaje SE555 (při 5V):
Označení min. typ max. Jednotka
Napájecí napětí 4,5   18 V
Proudový odběr   3 5 mA
Spouštěcí proud 0,4 0,5 0,9 mA
Nulovací proud 0,4 0,1 0,4 mA
Přepínací doba   0,5 2,0 ms

Na obrázku 1 je blokové zapojení obvodu a na obr. 2 je celkové vnitřní zapojení:

blokové schéma
kompletní zapojení uvnitř obvodu


Na obrázku 3 je základní zapojení 555 ve funkci MKO – časovače. Rezistor Rt je zátěž na výstupu (relé, LED…). RC člen složený z rezistoru Ra a kondenzátoru C určuje dobu sepnutí a spočítají se podle vzorce: T = 1.1×Ra×C [s; ohm, F].


Na dalším obrázku je zapojení 555 v astabilním režimu AKO – oscilátor. A tvar výstupních průběhů spolu se vzorcem pro výpočet výstupního kmitočtu.

Zdeněk Novotný