ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Náhrady starších typov súčiastok
Peter Konýček

Vysvetlivky: 1. inak zapojené vývody 4. kde pracuje len s malým výkonom
2. iné púzdro 5. v zapojeniach s väčšími prúdmi
3. len približná náhrada 6. xx -požadované napätie

Diódy: KA , KY, KZ

Starý typ

Náhrada

Univerzálne diódy pre malé signály:
KA 261 až KA 267
KA 206
1N4148
Usmerňovacie diódy do 1A:
KY 701 až KY 706
KY 721 až KY 726
KY 130, KY 132
do 3A:
1N4003
1N4007
15401 až 1N5408
Zenerove diódy:
KZ 140
BZX80V003 . 0
KZ 141 BZX80V005 .1
KZ 260/xx BZX85Vxx
BZYxx

Tranzistory N-P-N :

Starý typ

Náhrada

KC 507, KC 237 BC 546A, BC 546B
BC 547A, BC547B
KC508, KC 238 BC546B, BC 4547B
BC5488, BC 547C
BC548C
KC 509, KC239C BC 547C, BC 548C
s malým šumom:
BC 549B, BC 549C
BC 550B, BC 549C
KC 635
KC 637
KC 639
BC 635 (1)
BC 637 (
1)
BC 639 (
1)
KF 503, KF504 BF 259
BF 471, BF 479 (
2)
KF 506, KF 507
KF 508, KFY34
KFY46
BD 135, BD 137
BD 139 (
2) (3)
KU 601, KU 602
KU 611, KU 612
KU 605, KU 606
KU 607, KU 608
BU 406 až BU 408 (2) (3)
KD 333, KD335
KD 607
BD 241C (2)
KD 605, KD 606
KD 607
BD 243C, BD 711 (2)
KD501až KD 503 BD 249A, BD 249B (2)
BD 366, BD368
BD745A, BD745B (
2)
BD 751B
KD 367 BDX53C, BDX33C (2)

Tranzistory P-N-P :

Starý typ

Náhrada

KC 307, KC308,
BC 157, BC177,
KF 517 (
4)
BC 556A, BC 556B
BC 557A, BC 557B
BC 556B, BC 557B
BC 558B, BC 557C
BC 558C
KC 309, BC159, BC 179 BC 557C , BC 558C
s malým šumom:
BC 559B , BC 559C
BC 560C560B, BC
KC 636
KC 638
KC 640
BC 636 (1)
BC 638 (
1)
BC 640 (
1)
KF 517 (5) KFY16,KFY18 BD 136, BD138, BD 140 (2) (3)
KD 334, KD336, KD 338 BD 242C (2)
KD 615, KD 616, KD 617 BD 244C, BD712 (2)
KD 368 BDX 54C, BDX34C

Napísal Peter Konýček pre panda.unas.cz 
konyk@zoznam.sk


Článek pochází z adresy http://panda.unas.cz
ZPĚT
 

Zdeněk Novotný
nov_zden@seznam.cz