ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Multiton

Tento článek předkládá další využití známého IO NE555 jako generátoru zvukových efektů. Schéma zapojení dvou variant generátoru je na obr. 1 a obr. 2.
V astabilním režimu generuje oscilátor IO typu NE555 trvalý tón a základní zapojení obsahuje jen několik vnějších součástek. Jsou to rezistor R1, odporový trimr R2, kondenzátory C1, C2 a elektroakustický měnič Sp1.Sp1 je dynamický reproduktor nebo telefonní sluchátko o impedanci 26 až 50 W. Při pevné kapacitě C1 lze změnou odporu trimru R2 nastavit požadovanou výšku tónu. Tento základní tón můžeme změnou ss napětí na vývodu č. 5 IO1 kmitočtově modulovat, čímž vytvoříme velmi zajímavé zvukové efekty.
Jako nejjednodušší zdroj modulačního signálu se nabízí tzv. "samoblikající" dioda LED. Podle obr. 1 a obr. 2 lze k vývodu 5 IO1 připojit jednu nebo dvě takové LED s jejich pracovními rezistory R3 a R4 a vzniknou kombinace dvou nebo čtyř tónů, měnících se v režimu blikání LED. Dalšího efektu dosáhneme připojením kondenzátoru C3 paralelně k LED (naznačeno čárkovaně). Kondenzátor způsobuje klouzavý náběh tónu, což připomíná sirénu.
Zájemcům o stavbu bych doporučil vyzkoušet více kusů různých druhů (barev) blikajících LED, neboť jejich charakteristiky nejsou stejné a o to zajímavější efekty vznikají. Samozřejmě lze v různých mezích měnit i hodnoty součástek R3, R4 a C3.
Generátor je napájen ss napětím o velikosti 5 až 15 V, vhodnými zdroji jsou např. destičková baterie 9 V nebo síťový adaptér.
Na obr. 3 je navržen plošný spoj k oběma verzím. Při osazování součástek generátoru podle obr. 1 nahradíme R4 a D2 drátovou propojkou. Otvory pro vývody trimru R2 jsou zdvojené, aby bylo možno použít více typ trimrů.

Praktické využití generátoru jistě každý najde sám, lze jej použít např. jako domovní zvonek, akustický indikátor k "hlídačům" všeho druhu (hladiny, teploty atd.) nebo (po zesílení signálu) jako sirénu třeba k domácímu poplašnému zařízení.


A Radio 7/98 Zdeněk Novotný