ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Blikač s 16 LED na 230V

Na obrázku je velice jednoduché schéma blikače, který má typicky 16 LED. Rychlost blikání se nastavuje v rozmezí 1 až 4 sekundy potenciometrem 22k / 1W. Podle natočení potenciometru se mění rychlost nabíjení kondenzátoru 1mF / 63V. Dosáhne-li napětí na kondenzátoru asi 30V, sepne diak a vybije jeho náboj přes LED diody. Ty bliknutím vybijou kondenzátor, tím na něm klesne napětí a diak se opět zavře a začíná opět nabíjení. Zenerova dioda zapojená na kondenzátoru slouží jako ochrana, kdyby náhodou diak selhal a nevybil kondenzátor došlo by k jeho explozi, protože by se nabíjel stále až na síťové napětí. Stoupne-li teda napětí nad 63V (mezní napětí kondenzátoru), začne působit dioda a zamezí zvýšení tohoto napětí.
Tento blikač může dobře posloužit nejen při vánočních svátcích, ale může třeba osvětlovat výlohy obchodů, nebo na něco upozorňovat.

POZOR , POZOR , POZOR
Blikač je spojen se sítí a proto není vhodný pro úplné začátečníky a na jeho zprovoznění by měla dohlížet dospělá osoba.

Zdeněk Novotný