ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Měnič napětí z 5V na 33V

Na obrázku je schéma spínaného zdroje, který byl navržen jako zdroj ladícího napětí pro varikapy.
Ve zdroji není použit speciální integrovaný obvod pro spínané zdroje, ale běžný a levný časovač NE555. Proto zdroj nemá zpětnovazební stabilizaci výstupního napětí. Pokud je vstupní napětí zdroje stabilizované a výstupní odebíraný výkon je přibližně konstantní, je toto zapojeni plně postačující. Účinnost zdroje větší než 60%.
Obvod NE555 je zapojen jako astabilní klopný obvod s regulaci střídy svého výstupního impulsního napětí trimrem P1. Výstupní napětí zdroje je stabilizováno Zenerovou diodou D4. Volbou D4 s vyšším Zenerovým napětím lze bez problému dosáhnout výstupního napětí až 75 V.
Zdroj pracuje již od napájecího napětí 3,5 V a při napájecím napětí 5 V je schopen poskytnout výkon 100 mW (při výstupním napětí 50 V dodává proud 2 mA). Součet odporu tlumivky L1 a kanálu tranzitoru T1 je asi 30 W. Pokud chceme ze zdroje odebírat větší výkon než 100 mW, použijeme tranzistor a tlumivku s menším odporem.
Trimrem P1 lze měnit střídu impulsního napětí na výstupu obvodu NE555 v rozmezí asi 20 až 80 %. Při konkrétní aplikaci zdroje nastavíme střídu tak, aby zdroj poskytoval požadované výstupní napětí a přitom měl co největší účinnost.

 


A Radio 12/00

Zdeněk Novotný