ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Měnič pro modrozelenou LED

 

Ke zhotovení tohoto obvodu mě vedla myšlenka použít modrozelenou LED s velmi velkou svítivostí (S-LED) jako příruční světlo, které by bylo napájené pouze jedním suchým článkem o napětí 1,5 V.
Vzhledem k tomu, že napájecí napětí modrozelené LED je asi 3,6 V, je nutné pro napájení LED z jednoho článku použít měnič DC/DC, který by pracoval při vstupním napětí 1,2 až 1,5 V. Použil jsem zapojení oscilátoru, který požadovanou podmínku splňuje.
Oscilátorová cívka je navinuta na hrníčkovém jádru typu 3B7 o průměru 14 mm s činitelem indukčnosti AL100nH/z2 Drát je měděný s lakovou izolací a má průměr 0,1 mm. Kmitočet oscilátoru je asi 10 kHz, mezivrcholová hodnota střídavého napětí na kolektoru tranzistoru je asi 8V.Použitá LED je typu HLMP-CE23 (505 mm, modrozelená, 20 mA, 30°).
Při napájecím napětí 1,2 V odebírá měnič s připojenou LED proud 34 mA, při napětí 1,3 V je odběr proudu 41 mA, při napětí 1,4 V je odběr proudu 47 mA, při napětí 1,5 V je odběr proudu 53 mA a při napětí 1,6 V je odběr proudu 62 mA. Spotřeba proudu příručního světla je tedy velmi malá.
Měnič je s LED i s napájecím článkem vestavěn do malého pouzdra z plastické hmoty (např. do klíčenky).

Podle A Radia - 1/2001
strana: 6