ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Měnič napětí z článku 1.5V

Zapojení převodníku stejnosměrného na stejnosměrné napětí, který je napájen napětím 1.5 V z jediného článku a poskytuje napětí až asi 90 V je zde na obrázku:
Když se připojí napájecí napětí, protéká rezistorem R1 proud do báze T1 a tranzistory T1 a T2 se otevřou. Na kolektoru T2 je téměř nulové napětí a tranzistorem T2 a cívkou L1 protéká proud , který se postupně zvětšuje.
Při určité velikosti proudu se tranzistor T2 nasytí a proud cívkou se přestane zvětšovat. To má za následek, že se začne zvětšovat napětí na kolektoru T2 a při dostatečné velikosti tohoto napětí se pres rezistor R2 oba tranzistory zavřou.
Přerušením proudu indukčností L1 se na kolektoru T2 naindukuje relativně velké kladné napětí (desítky voltů), které přes diodu D1 (rychlá Schottkyho dioda) nabije kondenzátor C1. Zenerova dioda D2 omezuje napětí na kondenzátoru C1 na asi 15 V. Pokud se tato dioda vynechá, nabije se kondenzátor C1 asi na 90 V.
Po zániku magnetického pole cívky L1 se napětí ne kolektoru T2 zmenší na velikost napájecího napětí z baterie a oba tranzistory se pres R1 otevřou.
Popsaný děj se neustále opakuje. Měnič kmitá na kmitočtu jednotek až desítek kHz.
Pokud se po připojení napájecího napětí měnič nerozkmitá, je potřeba upravit odporový dělič složený z odporů R1 a R2. Já jsem ho nakonec nahradil odporovým trimrem o velikosti asi 220 kW.


A Radio 2/00 Zdeněk Novotný