ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


LED na 1,5V

Na obrázku je jednoduchý měnič napětí pro LED, ve kterém je využit budící transformátor ze starého tranzistorového přijímače (TR1). Tranzistor T1 spolu se sekundárním vinutím TR1 a dalšími součástkami tvoří oscilátor o kmitočtu asi 300 Hz. K primárnímu vinutí transformátoru je přímo připojena LED, usměrnění proud není nutné.


Prodej elektroniky i ZDE.
Článek pochází z adresy
http://panda.unas.cz
ZPĚT
 

Zdeněk Novotný
nov_zden@seznam.cz