ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Dálkové ovládání
laserovým ukazovátkem

Tento obvod umožňuje dálkově zapínat a vypínat bateriové přístroje laserovým ukazovátkem.

Časovač 555 je zapojen jako Schmittův klopný obvod. Fotorezistor Rf1 je zapínací a Rf2 vypínací. Posvítíme-li na některý z fotorezistorů, zvětší se napětí ve středu odporového děliče nad 2/3 nebo zmenší pod 1/3 napájecího napětí a obvod se překlopí. Klidový odběr lze zmenšit použitím C555 a zvětšením odporu rezistorů R1 a R10.

Chceme-li spínat větší zátěž, je možné na výstup IO 555 zapojit relé podle další obrázku. Přes relé je ale potřeba dát opačně polovanou diodu, jelikož při vypínání vznikají na jeho vývodech napěťové špičky opačného napětí, které by zničili IO.

Velikost fotorezistorů je prakticky libovolná.
GES nabízí fotorezistor se změnou hodnoty odporu mezi 50 až  200 kW za asi 25Kč.

 


Prodej elektroniky i ZDE.
Článek pochází z adresy
http://panda.unas.cz
ZPĚT
 

Zdeněk Novotný
nov_zden@seznam.cz