ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Značení koaxiálních kabelů a dvoulinek podle
ČSN 347730

Znak sestává z 5ti písmen a číslic

PRVNÍ PÍSMENO (druh)
V - vysokofrekvenční souslý kabel (koaxiál)
P - vysokofrekvenční souměrný, symetrický kabel (dvoulinka)

DRUHÉ PÍSMENO (materiál a konstrukce vnitřního vodiče)
C - drát měděný
L - měděné lanko
R - měděná trubka
A - postříbřený drát
B - lanko z postříbřených drátů měděných
D - poměděný drát ocelový
K - poměděný a postříbřený drát ocelový
S - lanko z pocínovaných drátů měděných

TŘETÍ PÍSMENO (dielektrická izolace)
E - plný PE polyetylen
P - plný PTFE teflon
F - plný fluorovaný etylenpropylen
C - pěnový PE
B - balonkový PE
K - kalíškový PE
R - trubka PE
V - vzduch

ČTVRTÉ PÍSMENO (stínění)
O - jednoduché opletení z drátků Cu
D - dvojité opletení z drátů Cu
Z - zvlněná svařená trubka Cu
C - trubka Cu
A - jednoduché opletení z postříbřených drátků Cu
B - dvojité opletení z postříbřených drátů Cu
S - jednoduché opletení z drátů Cu pocínovaných
F - ovinutí folií nebo páskem Cu
H - ovinutí folií nebo páskem Al
U - ovinutí folií nebo páskem Cu a opletení z drátů Cu
V - ovinutí podélně uloženou folií Cu a obložení zvlněnými drátky Cu
L - ovinutí dvěma podélně uloženými fóliemi Al-PET se svazkem rovnoběžných pocínovaných vodičů Cu mezi nimi
K - ovinuti dvěma podélně uloženými fóliemi Al-PET se svazkem sinusově zvlněnými vodiči mezi fóliemi
J - ovinutí podélně uloženou folií a opletení z pocínovaných vodičů Cu

PÁTÉ PÍSMENO (vnější izolační plast)
Y - měkčený PVC
M - měkčený PVC mrazuvzdorný
E - plášť PE
D - dvojitý plášť vnitřní PE vnější PVC
P - teflon do teploty 200°C
F - fluorovaný etylenpropylen do 200°C

ŠESTÉ PÍSMENO (dodatkové, většinou se neuvádí, ale jinak je za pomlčkou)
N - závěsný kabel s ocelovým nosným lanem, který je zajisován do přídavné části pláště
R - plášť je z "bezhalového" materiálu se zvětšenou odolností proti šíření ohně

Jsou-li přidána čísla udávají impedanci

Zdeněk Novotný