ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Pískající klíčenka

Popsaný obvod reaguje na zahvízdání pípáním.

Na obr. 1 je jeho schéma zapojení. Je to obvod tak jednoduchý, že už ani jednodušší být nemůže. Je použit integrovaný obvod HK226. Ten obsahuje selektivní zesilovač a generátor pípání. Piezoelement (který je na schématu zakreslen jako reproduktor) zde funguje jako mikrofon i reproduktor. Klidový odběr obvodu je asi 8 uA. Napájecí napětí je v rozsahu 2,2 až 5 V. Dioda D1 bliká v rytmu pípání. Kondenzátor C1 je nutno použít, pokud jsou použity delší přívodní dráty pro napájení nebo má baterie větší vnitřní odpor. Bez C1 nemusí obvod fungovat.
Na obr. 2 je osazená deska s plošnými spoji. Deska má rozměry 18 × 14 mm. Její osazení je velice jednoduché. Obvod HK226 je umístěn v objímce. V případě potřeby malých rozměrů celého zařízení můžeme objímku vynechat. Není však vhodné používat pistolovou páječku, protože obvod HK226 je vyroben technologií CMOS. Osazení podle obr. 2 se trochu liší od fotografie vzorku. Deska nemá žádný upevňovací otvor a proto se upevní celý obvod nejlépe přilepením.
Toto zařízení se prodává jako stavebnice za 95Kč u firmy MeTronix (paja@ti.cz). Označení stavebnice je MS21030.
Je možno zde také objednat samostatný obvod HK226. Jeho cena je 40Kč s DPH.


Obr. 1. Schéma zapojení.

Obr. 2. Osazení desky.

Obr. 3. Náhled desky.

Originál k vytištění je ke stažení ZDE.
Rozlišení 300dpi.

Amatérské RADIO 7/2001


Článek pochází z adresy http://panda.unas.cz
ZPĚT
 

Zdeněk Novotný
nov_zden@seznam.cz