ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Kdo dřív

Pro různé soutěže, při kterých záleží především na postřehu soutěžících, lze použít tento obvod. Obvod signalizuje rozsvícením příslušné LED, kdo stiskl tlačítko dříve.
Funkce obvodu je velice jednoduchá. V klidovém stavu jsou oba tyristory rozepnuty. Stiskem jednoho z tlačítek, např. S1, se přivede napětí na řídící elektrodu tyristoru. Tyristor Ty1 sepne a LED1 se rozsvítí. Současně se zmenší napětí na tyristoru Ty1 asi na 1V. Stiskneme-li nyní tlačítko S2, nic se nestane, neboť napětí na řídící elektrodě tyristoru Ty2 nedosáhne velikosti, potřebné k sepnutí tyristoru. Obvod pracuje obdobně, stiskneme-li dříve S2. Do původního stavu, kdy jsou oba tyristory nevodivé a nesvítí žádná LED, uvedeme obvod stiskem tlačítka „reset“ v přívodu napájení.
Je-li potřeba zřetelná jasně viditelná indikace, nic nebrání tomu, abychom místo LED použili žárovky. Při napájení napětím 12V můžeme použít žárovky do koncových světel automobilu. Žárovky zapojíme místo sériové kombinace LED a rezistoru.
Pro malé proudy (LED) můžeme použít tyristory v pouzdru TO92, např. BRX44. Pro větší proudy (žárovky) použijeme tyristory např. TIC126M nebo TYN606. Tyristory pro větší proudy potřebují i větší proud pro „zapálení“ tyristoru. Proto bude třeba při jejich použití zmenšit odpor rezistorů R3 až R6 až na desetinu (470 a 330 W)

Podle A Radia 3/99