ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


IR dálkové ovládání osvětlení

Toto dálkové ovládání slouží k vypínání a zapínání osvětlení bez nutnosti zbytečného vstávání od televizoru.

Zapojení je velice jednoduché a pro zmenšení rozměrů byli použity SMD součástky. Na or. 1 je schéma zapojení IR vysílače. Světlo se zapíná a vypíná mikrospínačem S1. R1 a C1 souží k odstranění zákmitů při sepnutí mikrospínače. R2 a C2 zaručují na vstupu č. 13 IC1 impuls dlouhý asi 32 ms. Po tuto dobu kmitá na kmitočtu přibližně 32 kHz oscilátor tvořený dvouvstupovým hradlem NAND se Schmittovým klopným obvodem a součástkami R3 a C3. Tento signál budí přes invertor IC1B, emitorový sledovač T1 a přes omezovací rezistor R4 infradiodu IR LED. Proud diodou je asi 350 mA (samozřejmě v krátkých impulsech). Na dalším obrázku je náhled desky s plošnými spoji a jejího osazení.

Na dalším obrázku je schéma spínače s IR přijímačem. K místnímu ovládání je použit spínač S1 připojený na vstup hradla IC2A. Do druhého vstupu tohoto hradla se přivádí signál z integrovaného IR přijímače IC1 typu TSOP1736 (na 36 kHz). Na výstupu hradla je RC článek tvořený R2 a C2, který zaručuje, že spínač bude ovládaný pouze signály delšími než asi 18 ms, čímž se eliminuje vliv okolních DO. Odpadá tak nutnost kódování signálu a zapojení se tak zjednodušuje. Při signálu delším než asi 18 ms se překlopí výstup hradla IC2C, to způsobí změnu stavu na vstupu klopného obvodu D, tvořeného IC3A, který přes emitorový sledovač T1 a R5 aktivuje LED v optotriaku O1. Ten v nule sepne hlavní triak a žárovka se rozsvítí.
Druhým impulsem se žárovka zhasne.

Celý obvod je napájen ze sítě přes kondenzátory C9, C10 a C11. Toto napětí je usměrněno a stabilizováno stabilizátorem 78L05.

Na dalším obrázku je pak náhled desky s plošnými spoji IR spínače a její osazení.

Upozornění: Přístroj je galvanicky spojen s nebezpečným síťovým napětím, a proto je bezpodmínečně nutné zachovat při práci s ním zvýšenou opatrnost !!!

ZDE je ke stažení originální obrázek DPS vysílače (300 dpi) - 150kb.

ZDE je ke stažení originální obrázek DPS vysílače (300 dpi) - 270kb.

A Radio 6/01


Prodej elektroniky i ZDE.
Článek pochází z adresy
http://panda.unas.cz
ZPĚT
 

Zdeněk Novotný
nov_zden@seznam.cz