ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Blikač k mobilu

Jedná se o velmi jednoduchý indikátor zachycující záření z mobilních telefonů. Bliká tedy při příchodu zprávy, nebo při hovoru.

Na vstupu je anténní dipól s rozměry 150 × 2 mm. Záření, které se na tomto dipólu zachytí se vede přes kondenzátor C1 na detekční germaniovou diodu D1 (je možné použít i schottky). Po zdetekování je signál veden na bázi tranzistoru T1, který je spolu s T2 v Darlingtonově zapojení čímž je získáno vysoké zesílení. Takto zesílený signál je z T2 je dále invertován a ještě trochu zesílen tranzistorem T3 a přiveden na indikační LED D2.

Celé zařízení je napájeno z miniaturní 12V baterie s označením 23A a jako vypínač je použita propojka typu Jumper.

Polaritou diody D1 se mění citlivost zapojení. Je-li zapojena dle schématu, reaguje zařízení pouze na silnější signál, ale zato má D2 větší jas. Zapojí-li se dioda opačně (anodou k T1), bude zařízení reagovat i na slabé signály, ale LED bude mít menší jas.

Místo dipólu tvořeného plošným spojem je možné použit například vertikální kousek drátu, který musí vést nahoru i dolu a spojovat C1 se záporným pólem (musí tvořit smyčku). Jen anténka na C1 nefunguje.

Toto zboží naleznete v Elektronickém obchodě, do kterého se dostanete například z úvodní stránky.


Článek pochází z adresy http://panda.unas.cz
ZPĚT
 

Zdeněk Novotný
nov_zden@seznam.cz