ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Impulsní regulátor teploty
mikropáječky

Zapojení regulátoru je na obr. 1. Integrovaný obvod NE555 pracuje jako astabilní klopný obvod s nastavitelnou střídou. Impulsní signál je k dispozici na vývodu 3 integrovaného obvodu a dále prochází diodou D3 a rezistorem R3 do báze tranzistoru T1. Z kolektoru tranzistoru T1 je signál veden do výkonového tranzistoru T2, který spíná proud zátěží Rz (topné těleso páječky).
Celý regulátor pracuje ve spínacím režimu a reguluje výkon topného tělesa páječky změnou střídy impulsního proudu, kterým je těleso napájeno. Regulace je velmi účinná, a proto tranzistor t2 vůbec nepotřebuje chladit a je osazen přímo na desku s plošnými spoji. Zahřívá se pouze rezistor R4, který volíme raději drátový výkonový.
Součástky regulátoru jsou připájeny na desce s plošnými spoji o rozměrech 90 × 50 mm. Obrazec plošných spojů je na obr. 2, rozmístění součástek na desce je na obr. 4.
Pro napájení regulátoru používám síťový zdroj, jehož schéma je na obrázku. Zdroj poskytuje nestabilizované napětí asi +15 V pro napájení topného tělesa páječky a stabilizované napětí +9 V pro napájení řídících obvodů regulátoru. Síťový transformátor má primární vinutí na napětí 230V/50Hz a sekundární vinutí 12 až 15 V/3 A. Mezi primárním a sekundárním vinutím musí mít transformátor dobrou izolaci. Usměrňovací diodový můstek Dx a stabilizátor IO2 jsou opatřeny chladiči. Jako chladič postačí hliníkový plech o tloušťce a až 2 mm a o přiměřené ploše.

Pozor !!! V napájecím zdroji se pracuje se síťovým napětím, proto je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy !!!

Popsaný regulátor používám pro napájení páječky 12 V/40 W a pro mikropáječku 12 V/10 W. Regulátorem je též možno napájet minivrtačku určenou pro vrtání děr do desek s plošnými spoji.

 


A Radio Zdeněk Novotný