ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Flower efekt

Martin Kočík

Tento typ svetelného efektu je pomerne rozšírený po menších diskotékach a u mobilných DJ-ov. Je to preto, lebo je lacný a nevyžaduje žiadne ovládače. Jednoducho sa zapne a viac sa o neho nemusíte starať. Vytvára zväzok farebných alebo bielych lúčov, ktoré rotujú podľa hudby. Najčastejšie je teda osadený vlastným mikrofónom. Konštrukcia je jednoduchá a je vidieť na obrázku.Niektoré svetlá tohto typu používajú namiesto rotačného goba, rotačný reflekor žiarovky, ktorý je poskladaný z drobných zrkadielok. Takéto prevedenie je však v amatérskych podmienkach dosť náročné, určite nie nemoné. Konštrukcia z rotačným gobom má ale svoje výhody. Takéto svetlo má neobmedzené možnosti výsledného efektu. Všetko záleží len od goba. Konštrukciu je preto potrebné urobiť tak, aby sa gobo dalo l'ahko vymieňat.

To čo si vyrežete, to sa vám premietne. Dá sa tu pekne experimentovať. Toto svetlo má ale jednu nevýhodu. Jeho efekt vynikne len pri použití dymostroja, ktorý zviditeľní jeho lúče. Potom je efekt skutočne perfektný. Za rotačné gobo alebo priamo na objektív sa dá našrubovať alebo inak upevniť farebný filter, ktorý zafarbí všetky lúče. Ak chcete aby každý lúč mal inú farbu, musíte každý otvor prelepiť farebnou fóliou.
Ako gobo sa dá použiť aj diapozitív, ale vtedy odporúčam medzi žiarovku a gobo vložiť dichroický filter, ktorý prepúšťa len svetlo a nie teplo. Diapozitív bez sklíčok by vám tam vydržal len pár sekúnd.
Ako žiarovku je najlepšie použiť parabolickú halogénovú na nízke napätie. K nej samozrejme patrí aj transformátor, ktorého výkon bude závisieť od žiarovky.

Rotáciu goba zabezpečuje jednosmerný motorček, ktorý je napájaný zo zvláštneho trafa. Motorček môže byť buď stále zopnutý alebo môže byť rôzne spínaný, napríklad podľa signálu, ktorý prichádza z mikrofónneho obvodu. Tento signál je potrebné vhodne filtrovať, aby motorček reagoval napr. len na basy. Nie je zložité urobiť zapojenie, ktoré po každom údere basu zmení smer rotácie. Stačí výstup z mikrofónneho obvodu napojiť na T-klopný obvod a je to. Schémy na tieto obvody neuvádzam.

Súčiastky napájacej časti:

C1, C2, C4, C5 – 10nF, 50V
C3 – 4700uF, 35V elektrolyt
C6 – 100uF, elektrolyt
C7 – 100uf, elektrolyt
D1-D9 – 1N5004 (aspoň 2A)
IO1 – 78S05
TR1 – aspoň 9V/10W
TR2 – toroid pre žiarovku
S1 – sieťový vypínač 250V, 1A

Spínanie motorčeka do oboch strán logickým signálom:

Celé svetlo je vhodné umiestniť do uzemnenej plechovej krabičky, vetranej ventilátorom. Ako konštrukčné diely celkom dobre poslúžia cuprextitové dosky, na ktoré sa aj osadí prípadná elektronika.

Autor: matokocik@yahoo.com


Článek pochází z adresy http://panda.unas.cz
ZPĚT
 

Zdeněk Novotný
nov_zden@seznam.cz