ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Elektronický potenciometr II.

 

V současné době se již obyčejné potenciometry pomalu přestávají používat a nahrazují se potenciometry elektronickými. Elektronické potenciometry mají oproti klasickým mechanickým řadu nesporných výhod. Nejpodstatnější výhodou je asi to že nechrastí, jako klasický potenciometr. Pokud se toto „chrastění“ vyskytne například ve zdroji, tak může náhlou změnou napětí zničit zařízení, které je k němu připojeno.Elektronický potenciometr se dá lehce sehnat a nemusí se nic stavět, mají pouzdro jako obyčejný IO a jejich použití je tedy bez problémů. Ceny takových potenciometrů se pohybují okolo 150Kč.Elektronický potenciometr se ovšem dá postavit i z obyčejných součástek. Ten co je popsán na této stránce se skládá ze dvou IO TTL a jednoho CMOS. První dvě hradla IO 7400 jsou zapojeny jako AKO (oscilátor) s frekvencí asi 1Hz. Zbývající dvě hradla jsou použity jako spínače těchto impulsů. Při stisku tlačítka UP se impulsy přivedou na binární čítač, na vstup čítající nahoru. Naopak při stisku tlačítka DOWN se impulsy přivedou na vstup čítající dolů.Jako čítač je použit obvod 74193. Z čítače jsou použity pouze 3 výstupy a jsou použity k adresování osmibitového multiplexeru 4051. Ten má na svých vstupech odporovým děličem vydělený nf signál a podle adresy spojí vždy jeden vstup s výstupem. Místo nf signálu je možné na jeho vstupy vydělit napájecí napětí a na jeho výstup dát stabilizátor, který by byl regulován tímto napětím.Popsaný potenciometr má sice jen 8 poloh, to ale ve většině případů stačí. Na potenciometru je ještě jedno tlačítko označené MUTE, to při stisku připojí na výstup osmý vstup (ten dole) a po opětovném stisku se vrátí do původní polohy. To se hodí když při poslechu rádia zazvoní telefon.

Pro lepší schéma klikněte ZDE.


Zdeněk Novotný